PAŁAC


 

Piękny pałac kościelecki zbudowany został w 1849 r. przez Dąbskich. Postawiono go w stylu klasycystycznym. Jest murowany z cegły i otynkowany, wzniesiony na rzucie wydłużonego prostokąta. Od zachodu dobudowano już później nowy budynek, gdzie pierwotnie ulokowano pomieszczenia gospodarcze i dla służby pałacowej. Układ pałacu wewnętrzny jest dwutraktowy. Budynek pałacowy zachował pierwotny rys elewacyjny, dlatego też zauważyć można na elewacji boniowania w tynku, pomiędzy kondygnacjami jest gzyms kordonowy, a w zwieńczeniu budowy niskie attyki. Ryzalit środkowy jest na piętrze otwarty, w przyziemieniu ujęty pilastrami. Piętrowy otwarty portyk utworzony został z dwóch par kolumn jońskich. Same ryzality zwieńczono niskimi i przyczółkami o gzymsach kostkowych. Dachy są niskie dwuspadowe, już niestety nie kryte dachówką, ale blachą i papą. W pałacu mieściło się Centrum Kształcenia Rolniczego, które dokonując w ostatnich kilkudziesięciu latach niezbędnych remontów obiekt przebudowało, przez co nieznacznie pałac zatracił swój pierwotny charakter. Szkoła została przeniesiona po wybudowaniu nowego kompleksu budynków po roku 1997, natomiast pałac został sprzedany w ręce prywatne w 2007 roku. Obecnie trwają tu prace remontowo budowlane mające na celu przywrócenie dawnej świetności budowli.

 

           

        

           

        

   

 

PARK


Pałac wraz z parkiem tworzy założenie parkowo-pałacowe. Park od północy graniczy z cmentarzem przykościelnym. Założony został później aniżeli zbudowano pałac, bo dopiero w połowie XIX w. Drzewostan parku jest bardzo urozmaicony. Brama wjazdowa do pałacu znajduje się od strony północno-zachodniej, w jej pobliżu znajduje się figura mająca kształt cylindrycznego postumentu, który stoi na prostokątnym cokole. Na cokole posadowiono kamienną rzeźbę św. Wawrzyńca przypuszczalnie z końca XIX wieku. W obrębie parku znajduje się spichlerz folwarczny zbudowany w początkach XX wieku, nie posiada on jednak wyraźnych cech stylowych. Jego dach kryty jest dachówką, a we wsi na uwagę zasługuje 6 domów murowanych na przełomie XIX i XX wieku. Domy te noszą obecnie numery: 21, 25, 27, 29, 30 i 36. Warto o nie też dbać, jako że wraz z kościołem i założeniem pałacowo-parkowym świadczą o historii tej wsi.