Szkoła Branżowa I Stopnia Wielozawodowa

WIELOZAWODOWA SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

NAUKA TRWA 3 LATA

MOŻLIWA JEST EDUKACJA W 2 RODZAJACH SZKOŁY:

SZKOŁA BRANŻOWA, SZKOŁA TYPU MŁODOCIANY PRACOWNIK

Kształcimy w następujących zawodach:

 • ROLNIK
 • OGRODNIK
 • MECHANIK – OPERATOR MASZYN ROLNICZYCH
 • KUCHARZ
 • WĘDLINIARZ
 • CUKIERNIK
 • PIEKARZ
 • OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
 • OPERATOR MASZYN LEŚNYCH
 • TAPICER

Zdobywasz konkretny zawód.

Pracujesz w swoim zawodzie lub uzupełniasz kwalifikacje na kursach zawodowych.

Nauka kończy się egzaminem czeladniczym lub egzaminem przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną

 

Atuty kształcenia zawodowego

 • możliwość odbycia płatnych praktyk zawodowych
 • szansa zdobycia dodatkowych umiejętności poprzez udział w kursach dokształcania zawodowego
 • umożliwienie uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie
 • przygotowanie do założenia własnej działalności gospodarczej

 

Perspektywy dalszego kształcenia:

 • umożliwia kontynuację nauki i uzupełnienie wykształcenia średniego w technikum, liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, a w rezultacie przystąpienie do egzaminu maturalnego i podjęcie studiów
 • daje możliwość zdobycia kolejnych kwalifikacji zawodowych na dodatkowych kursach zawodowych

W SZKOLE BRANŻOWEJ przedmioty zawodowe i zajęcia praktyczne odbywają się w szkole lub miejscu wyznaczonym przez szkołę.

W SZKOLE TYPU MŁODOCIANY PRACOWNIK przedmioty zawodowe odbywają się w szkole lub bezpłatnie w Bydgoszczy w formie kursu, odpłatna praktyka zawodowa odbywa się

u pracodawcy ( czyli sam zarabiasz!!!)