Technikum Ogrodnicze

Jest 4-letnią szkołą ponadgimnazjalną, która kończy się egzaminem zawodowym.
Po ukończeniu tej szkoły można przystąpić do egzaminu maturalnego

Absolwenci szkoły w zawodzie technik ogrodnik są przygotowani do:
– planowania i wykonywania prac związanych z zakładaniem i pielęgnacją
upraw ogrodniczych,
– wykonywania prac związanych ze zbiorem, przechowywaniem i sprzedażą
produktów ogrodniczych,
– prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą,
– planowania i zakładania terenów zieleni,
– projektowania i wykonywania dekoracji roślinnych

Absolwent tego technikum może:
– Podjąć pracę w przedsiębiorstwach ogrodniczych (sadowniczych i szkółkarskich),
– Podjąć pracę w kwiaciarni lub sklepach związanych z branżą ogrodniczą,
– Prowadzić własną działalność gospodarczą( szkółkę, uprawę warzyw i kwiatów i drzew owocowych itp.),
– Podjąć pracę w przedsiębiorstwach produkcji rolniczej
– Podjąć pracę w firmach zajmujących się  projektowaniem i zakładaniem terenów zieleni

Możliwość zdobycia dodatkowej specjalności:
– projektowanie i urządzanie terenów zieleni,
– bukieciarstwo.

Kwalifikacje zawodowe:
R.5. – Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych,
R.18. – Planowanie i organizacja prac ogrodniczych oraz         
           uzyskanie wykształcenia średniego.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie
zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe
dla nauczanego zawodu. Praktyki te odbywają się w
zakładach szkółkarskich i sadowniczych, firmach ogrodniczych
i architektury krajobrazu.

Uwaga:
wymagane jest zaświadczenie z medycyny szkolnej
o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie.
Skierowanie można otrzymać w sekretariacie szkoły
w godz. 8.00-15.00. Wymagany jest PESEL