Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji

MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA DODATKOWEJ SPECJALNOŚCI:

 • WYBRANE ZAGADNIENIA Z HYDROTECHNIKI WOJSKOWEJ

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

RL.23 – ORGANIZACJA I PROWADZENIE ROBÓT ZWIAZANYCH Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII ŚRODOWISKA

RL.24 – ORGANIZACJA I PROWADZENIE ROBÓT MELIORACYJNYCH

NAUKA TRWA 4 LATA

POZYTYWNY WYNIK Z EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE DAJE TYTUŁ:

TECHNIK INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI

GŁÓWNE PRZEDMIOTY ZAWODOWE:

 • BUDOWNICTWO I OBIEKTY INŻYNIERII ŚRODOWISKA
 • ORGANIZACJA BUDOWNICTWA W INZYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI
 • MELIORACJE WODNE
 • KONTROLA JAKOŚCI W INZYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI
 • PRACOWNIA TECHNICZNA

ABSOLWENT JEST PRZYGOTOWANY DO:

 • WYKONYWANIA PODSTAWOWYCH POMIARÓW GEODEZYJNYCH
 • PLANOWANIA I WYKONYWANIA ZABIEGÓW AGROMELIORACYJNYCH
 • WYKONYWANIA SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH
 • PROJEKTOWANIA OPTYMALNYCH ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH I ORGANIZACJI PRAC PRZY BUDOWIE OBIEKTÓW FORTFIKACYJNYCH, MOSTÓW I DRÓG
 • DOBORU MASZYN I URZĄDZEŃ ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELORACJI

ABSOLWENT TEGO TECHNIKUM MOŻE:

 • PODJĄĆ PRACĘ W PLACÓWKACH ZAJMUJĄCYCH SIĘ GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ

I BUDOWNICTWEM, BIURACH PROJEKTOWYCH I GEODEZYJNYCH, FIRMACH ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ WODNĄ I MELIORACJAMI

 • ZAŁOŻYĆ SWOJĄ WŁASNĄ FIRMĘ, ZWIĄZANĄ Z WYKONYWANIEM I UŻYTKOWANIEM SIECI MELORACYJNEJ, OBIEKTÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH INSTALACJI WODOCIĄGOWYCH
 • KONTYNUOWAĆ NAUKĘ NA WYBRANEJ UCZELNI

SZKOŁA ZAPEWNIA PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ KTÓRA MOŻE ODBYWAĆ SIĘ W:

MIEJSKIEJ I GMINNEJ SPÓŁCE WODNEJ, ZAKŁADACH USŁUG MELIORACYJNYCH, PRZEDSIĘBIORSTWIE WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI, WYDZIAŁACH INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA W GMINACH, BIURACH PROJEKTÓW INŻYNIERII ŚRODOWISKA