Kalendarz roku szkolnego 2017-2018

Kalendarz roku szkolnego 2017-2018
1.   Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2017 r
2.   Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2017 r.
3.   Ferie zimowe 12-25 lutego 2018 r.
4.   Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 3 kwietnia 2018 r.
5.   Zakończenie zajęć w klasach (semestrach)
programowo najwyższych w szkołach
ponadgimnazjalnych
27 kwietnia 2018 r.
6.   Egzamin maturalny:

– część ustna

– część pisemna

ustali Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl)
7.   Egzamin potwierdzający kwalifikacje

zawodowe:

a) w okresie zimowym

 

– etap pisemny

– etap praktyczny

b) w okresie letnim

– etap pisemny

– etap praktyczny

ustali Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl)
8.   Egzamin potwierdzający kwalifikacje

w zawodzie

– część pisemna

– część praktyczna

ustali Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl)
9.   Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno –            wychowawczych 22 czerwca 2018 r.
10.   Ferie letnie 23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.
  Dni wolne 30 kwietnia 2018
2 maja 2018
4 maja 2018
7 maja 2018
8 maja 2018
1 czerwca 2018