Kalendarz roku szkolnego 2016-2017

Kalendarz roku szkolnego 2016-2017
1.   Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2016 r.
2.   Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2016 r.
3.   Ferie zimowe 30 stycznia – 12 lutego 2017 r.
4.   Wiosenna przerwa świąteczna 13-18 kwietnia 2017 r
5.   Zakończenie zajęć w klasach (semestrach)
  programowo najwyższych w szkołach
  ponadgimnazjalnych
28 kwietnia 2017 r.
6.

  Egzamin maturalny:

  – część ustna

  – część pisemna

ustali Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl)
7.

  Egzamin potwierdzający kwalifikacje

  zawodowe:

  a) w okresie zimowym

 

  – etap pisemny

  – etap praktyczny

  b) w okresie letnim

  – etap pisemny

  – etap praktyczny

ustali Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl)
8.

  Egzamin potwierdzający kwalifikacje

  w zawodzie

  – część pisemna

  – część praktyczna

ustali Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl)
9.   Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno –            wychowawczych 23 czerwca 2017 r.
10.   Ferie letnie 24 czerwca – 31 sierpnia 2017 r.
    Dni wolne

31 pażdziernika 2016
2 maja 2017
4 maja 2017
5 maja 2017
8 maja 2017
16 czerwca 2017