Kalendarz roku szkolnego 2021-2022

 

PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

L.P

DATA

DZIEŃ

WIODĄCA TEMATYKA

1

08.09.2021

ŚRODA

plan nadzoru, zebranie z rodzicami

2

19.10.2021

WTOREK

promocja szkoły

3

23.11.2021

WTOREK

drzwi otwarte, zebranie z rodzicami

4

04.01.2022

ŚRODA

klasyfikacja uczniów za I semestr

5

13.01.2022

CZWARTEK

rada analityczna, zebranie z rodzicami

6

22.03.2022

WTOREK

wyniki nauczania (maturzyści)

7

25.04.2022

PONIEDZIAŁEK

klasyfikacja klas maturalnych

8

18.05.2022

ŚRODA

wyniki nauczania, zebranie z rodzicami

9

20.06.2022

PONIEDZIAŁEK

klasyfikacja uczniów roczna

10

23.06.2022

CZWARTEK

rada analityczna

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE PRZEDSTAWIONY HARMONOGRAM POSIEDZEŃ JEST WSTĘPNĄ PROPOZYCJĄ I W MIARĘ KONIECZNOŚCI MOŻE ULEC ZMIANIE (DODATKOWE POSIEDZENIA RP LUB ZMIANA TERMINÓW)

PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI ORAZ DRZWI OTWARTYCH

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

L.P

DATA

DZIEŃ

1

08.09.2021

ŚRODA

2

23.11.2021

WTOREK

3

13.01.2022

CZWARTEK

4

22.03.2022

WTOREK

5

18.05.2022

ŚRODA

PROJEKT DNI WOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

L.P

DATA

DZIEŃ

DLACZEGO?

1

15.10.2021

PIĄTEK

po Dniu Edukacji Narodowej

2

02.11.2021

WTOREK

po Wszystkich Świętych

3

12.11.2021

PIĄTEK

po Święcie Niepodległości

4

07.01.2022

PIĄTEK

po Święcie Trzech Króli

5

02.05.2022

PONIEDZIAŁEK

między 1 a 3 maja

6

04.05.2022

ŚRODA

Egzamin maturalny – język polski

7

05.05.2022

CZWARTEK

Egzamin maturalny – matematyka

8

06.05.2022

PIĄTEK

Egzamin maturalny – język angielski

9

17.06.2022

PIĄTEK

po Bożym Ciele

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

01.09.2021

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

23-31.12.2021

Zimowa przerwa świąteczna

22.12.2021

Termin wystawienia ocen I semestr

17 – 30.01.2022

Ferie zimowe

01/02.2022

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe

14.04 – 19.04.2022

Wiosenna przerwa świąteczna

21.04.2022

Termin wystawienia ocen – klasy maturalne

29.04.2022

Zakończenie roku klas maturalnych

04.05 – 23.05.2022

Egzamin maturalny w części ustnej i pisemnej

14.06.2022

Termin wystawienia ocen

06/07.2022

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe

22.06.2021

Dzień Sportu

23.06.2021

Dzień Wychowawczy

24.06.2021

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

25.06. -31.08. 2022

Ferie letnie