Kalendarz roku szkolnego 2018-2019

Kalendarz roku szkolnego 2018-2019

1.

  Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września 2018 r

2.

  Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2018 r.

3.

  Ferie zimowe 14-27 lutego 2019 r.

4.

  Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia– 23 kwietnia 2019 r.

5.

  Zakończenie zajęć w klasach (semestrach)
programowo najwyższych w szkołach
ponadgimnazjalnych
26 kwietnia 2019 r.

6.

  Egzamin maturalny:

– część ustna

– część pisemna

ustali Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl)

7.

  Egzamin potwierdzający kwalifikacje

zawodowe:

a) w okresie zimowym

 

– etap pisemny

– etap praktyczny

b) w okresie letnim

– etap pisemny

– etap praktyczny

ustali Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl)

8.

  Egzamin potwierdzający kwalifikacje

w zawodzie

– część pisemna

– część praktyczna

ustali Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl)

9.

  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno –  wychowawczych 21 czerwca 2019 r.

10.

  Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.
  Dni wolne 02 listopada 2018

 

 

Projekt dni wolnych w roku szkolnym 2018/2019

LP

DATA

DZIEŃ

DLACZEGO?

1

02.11.2018

PIĄTEK

Dzień po Wszystkich Świętych

2

02.05.2019

CZAWARTEK

Dzień przed świętem 3 maja

3

06.05.2019

PONIEDZIAŁEK

Egzamin maturalny – język polski

4

07.05.2019

WTOREK

Egzamin maturalny – matematyka

5

08.05.2019

ŚRODA

Egzamin maturalny – język angielski

 

Przewidywany harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

DATA

DZIEŃ

1

12.09.2018

ŚRODA

2

15.11.2018

CZAWRTEK

3

8.01.2019

WTOREK

4

13.03.2019

ŚRODA

5

14.05.2019

WTOREK