Obchody rocznicowe

Obchody rocznicowe

Ku pamięci ofiar zbrodni katyńskiej – oficerów służących w okresie międzywojennym w powiatowej komendzie uzupełnień w Inowrocławiu przed tablicą pamiątkową płk. Romana Krzyżanowskiego odbył się  uroczysty apel z udziałem kadry i pracowników WKU w Inowrocławiu oraz  zaproszonych na tą uroczystość delegacji uczniów klas mundurowych ze Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu.

Podczas apelu Wojskowy Komendant Uzupełnień w Inowrocławiu ppłk Krzysztof BRONIEWICZ przypomniał zebranym historię Zbrodni Katyńskiej kierując do nich te słowa:

Zbrodnia katyńska – kwalifikowana jako zbrodnia komunistyczna, rozstrzelanie wiosną 1940 roku co najmniej 21 768 obywateli Polski, w tym ponad 10 tys. oficerów wojska i policji, na mocy decyzji najwyższych władz Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, zawartej w tajnej uchwale Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 roku (tzw. decyzja katyńska).

Ofiarami zbrodni byli oficerowie, podoficerowie oraz szeregowi Wojska Polskiego, częściowo pochodzący z rezerwy (naukowcy, lekarze, inżynierowie, prawnicy, nauczyciele, urzędnicy państwowi, przedsiębiorcy, przedstawiciele wolnych zawodów), którzy po agresji ZSRR na Polskę, uzgodnionej przez ZSRR z III Rzeszą na podstawie paktu Ribbentrop-Mołotow, zostali po 17 września 1939 roku w różnych okolicznościach rozbrojeni i zatrzymani przez Armię Czerwoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako jeńcy wojenni.

Ofiary zbrodni katyńskiej pogrzebano w masowych grobach w Katyniu pod Smoleńskiem, Miednoje koło Tweru, Piatichatkach na przedmieściu Charkowa, Bykowni koło Kijowa i w przypadku ok. 6–7 tys. ofiar w innych nieznanych miejscach (prawdopodobnie m.in. Kuropaty na Białorusi). Rozstrzeliwań dokonywano w ścisłej tajemnicy, ale już w 1943 roku ujawniono zbiorowe groby w Katyniu koło Smoleńska.

Opiekę nad uczniami sprawował Mariusz Stefaniak.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *