Ogólnopolskie Seminarium Nauczycieli Produkcji Zwierzęcej w Kościelcu

Ogólnopolskie Seminarium Nauczycieli Produkcji Zwierzęcej w Kościelcu

W dniach 20-21 kwietnia 2016 roku w ZSP im. Jana Pawła II w Kościelcu odbyło się seminarium dla nauczycieli produkcji zwierzęcej  „Nowe technologie w produkcji drobiu” organizowane przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie.

W seminarium uczestniczyli nauczyciele ze szkół rolniczych z całej Polski.

Uczestników seminarium powitali:

– Anna Okoń – nauczyciel konsultant KCER w Brwinowie

– Bogdan Budner –  dyrektor ZSP w Kościelcu

– Robert Gołdecki – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa

Powiatowego w Inowrocławiu

Następnie głos zabrał dr hab. inż. Dariusz Piwczyński , prof. nadzw. UTP –  Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt UTP w Bydgoszczy. Dziekan omówił strukturę UTP w Bydgoszczy oraz ofertę edukacyjną WHiBZ . Każdy z nauczycieli otrzymał materiały promocyjne dla swoich uczniów, które mogą przybliżyć im kierunki kształcenia i pomóc podjąć decyzję o kontynuowaniu nauki na WHiBZ.

Kolejne godziny upłynęły na kilku wykładach dotyczących użytkowania drobiu grzebiącego oraz ptactwa wodnego, które prowadził dr hab. inż. Marek Adamski – prof. nadzw. UTP

Podczas przerw uczestnicy mogli zapoznać się z ofertą czasopism rolniczych oraz książek z zakresu chowu i hodowli wydawnictwa APRA, które reprezentowała pani Daria Wilkowska.

Po południu nauczyciele odwiedzili fermę indyków państwa Marii i Dariusza Bąkowskich w Kościelcu. Właściciele omówili i zaprezentowali warunki chowu indyków na swojej  fermie.

Po powrocie na teren szkoły dyrektor Bogdan Budner przedstawił historię naszej placówki  oraz  najważniejsze osiągnięcia uczniów.

Uczniowie Liceum sportowo-obronnego, którzy tegoż dnia wygrali wojewódzkie zawody sportowo- obronne drużyn klas mundurowych w CSAiU w Toruniu, pokazali musztrę paradną.  Następnie uczniowie Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, przygotowani przez  panią Barbarę Nawrocką, zaprezentowali pokaz kelnerski. Po czym uczestnicy seminarium udali się na kolację, którą przygotowali uczniowie Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych pod kierunkiem pań: mgr inż. Lilli Żurawskiej, mgr inż. Marioli Krawczak oraz mgr inż. Barbary Nawrockiej.

Drugi dzień seminarium rozpoczęło wystąpienie pani mgr inż. Danuty Kosior z ZSCKR w Gołotczyźnie, która jest doradcą  metodycznym z zakresu  produkcji zwierzęcej, na temat „Konstruowanie scenariusza zajęć dydaktycznych”. Po nim dr inż. Małgorzata Bawej zapoznała zebranych z aktualnym stanem chowu perlic i możliwością jego rozwoju w warunkach Polski.

Kolejnym punktem seminarium był wyjazd do Instytutu Zootechniki PIB ZD w Kołudzie Wielkiej. Nauczycieli powitał dyrektor mgr inż. Eugeniusz Kłopotek. Pani dr inż. Halina Bielińska przedstawiła charakterystykę Gęsi Białej Kołudzkiej . Pani dr inż. Kamila Kłos natomiast omówiła zasady chowu gęsi. Następnie nauczyciele zwiedzili fermę Gęsi Białej Kołudzkiej . Pani dr inż. Anna Jarzynowska zaprezentowała warunki chowu stada owiec oraz produkcji sera z mleka owczego  na terenie ZD.

Pobyt nauczycieli w ZD  w Kołudzie Wielkiej zakończyły warsztaty z zakresu przygotowania tuszki gęsiej do pieczenia oraz degustacja potraw  z gęsiną.

Pełni pozytywnych wrażeń, po dwóch bardzo męczących dniach wypełnionych wykładami oraz zwiedzaniem ferm drobiu, uczestnicy seminarium udali się w drogę powrotną, z nadzieją na ponowne spotkania w naszej szkole.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *