Przysięga wojskowa na terenie 82 blp w Inowrocławiu

Przysięga wojskowa na terenie 82 blp w Inowrocławiu

Przysięga wojskowa, która odbyła się 09.07.2021 r. na terenie 82 blp w Inowrocławiu była przysięgą nietypową. Kadra, dowódcy, instruktorzy wszyscy ubrani w oliwkowe berety żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Za to żołnierze, którzy złożyli uroczystą przysięgę wojskową wypowiadali słowa roty z zielonym beretem w ręku. Cała uroczystość jest efektem projektu Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych (CWKM), absolwentów, którzy właśnie ukończyli skróconą 12 dniową służbę przygotowawczą oraz instruktorów z 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, którzy poświęcili dużo wysiłku i serca dla ich szkolenia.

Absolwenci takich klas, działających pod patronatem programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej mają możliwość i przywilej odbycia służby przygotowawczej w skróconej formie, ponieważ dużą część szkolenia, które żołnierz zazwyczaj odbywa w trakcie szkolenia podstawowego oni mają już za sobą. W każdej edycji projektu Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych nauka odbywa się przez dwa lata. Dwa półrocza szkolne w przedostatniej klasie i pierwsze półrocze szkolne w klasie programowo najwyższej w zależności od typu szkoły. Uczniowie biorą udział w zajęciach teoretycznych i co bardzo ważne praktycznych, w tym także pięciodniowego obozu szkoleniowego w warunkach poligonowych. Podczas nauki w szkole realizują program szkolenia z przedmiotu Edukacja Wojskowa, który został przewidziany na łącznie 185 godzin lekcyjnych.

Cały projekt jak i szkolenie nie byłoby możliwe bez wsparcia tzw. patronackich jednostek wojskowych i instytucji podległych Ministerstwu Obrony Narodowej. Jedną z takich jednostek jest 8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej, której żołnierze szkolili przez ostatnie dni 55 młodych, ambitnych osób z klas mundurowych województwa kujawsko-pomorskiego. Są to absolwenci kilku placówek: Szkół Technicznych Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy, Chełmnie i Aleksandrowie Kujawskim, Zespołu Szkół Akademickich we Włocławku, Zespołu Szkół Technicznych nr 4 w Toruniu, Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim oraz Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu.

Przeszkoliliśmy żołnierzy na podstawie programu szkolenia podstawowego skróconej służby przygotowawczej dla absolwentów klas wojskowych. Widać w tych młodych osobach zapał i zaangażowanie (…) Jest w nich przysłowiowy ogień. My zasialiśmy ziarno, teraz od nich zależy w jaki sposób zwiążą swoją przyszłość ze służbą wojskową. Część z nich złożyła dokumenty na akademie wojskowe, duże grono chce studiować na cywilnych uczelniach i wstąpić do Wojsk Obrony Terytorialnej, co bardzo nas cieszy.” – powiedział ppor. Igor Gutowski z 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, który był dowódcą kompanii szkolenia przygotowawczego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *