Przysięga WOT w Bydgoszczy

Przysięga WOT w Bydgoszczy

W dniu 2 grudnia na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy odbyła się kolejna przysięga WOT, na którą otrzymaliśmy zaproszenie, ZSP Kościelec reprezentował opiekun klas mundurowych Mariusz Stefaniak. Dowódca 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady OT płk Krzysztof Stańczyk zaznaczył, że to druga przysięga terytorialsów w regionie. Pierwsza odbyła się przed dwoma miesiącami w Toruniu. Podkreślił, że przysięga wojskowa wieńczy 16-dniowe szkolenie, w czasie którego żołnierze nauczyli się podstaw żołnierskiego rzemiosła – taktyki, terenoznawstwa i udzielania pierwszej pomocy. Kujawsko-Pomorska Brygada OT, której dowództwo mieści się w Bydgoszczy, powstała na początku 2018 r. Dotychczas sformowano batalion w Toruniu, a kolejne mają powstać w Grudziądzu i Inowrocławiu. Wojska Obrony Terytorialnej są piątym rodzajem sił zbrojnych, poza Wojskami Lądowymi, Siłami Powietrznymi, Marynarką Wojenną i Wojskami Specjalnymi. Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *