Technikum Technologii Żywności

Możesz wybrać specjalność ogólną i zdawać egzamin kwalifikacyjny z:

TG.02 – Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

TG.17 – Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych (technik technologii żywności)

Lub

TG.18 – Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich (technik przetwórstwa mleczarskiego)

Albo wybrać specjalność cukierniczą i zdawać egzamin kwalifikacyjny z:

TG.04 – Produkcja wyrobów cukierniczych

TG.17 – Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

NAUKA TRWA 4 LATA

POZYTYWNY WYNIK Z EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE DAJE TYTUŁ:

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

 

GŁÓWNE PRZEDMIOTY ZAWODOWE:

– JĘZYK OBCY ZAWODOWY

– TECHNIKA W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

– TECHNOLOGIA

– PRZETWÓRSTWO SPOŻYWCZE

ABSOLWENT JEST PRZYGOTOWANY DO :

  • PRODUKCJI WYROBÓW SPOŻYWCZYCH , CUKIERNICZYCH LUB MLECZARSKICH
  • NADZOROWANIA PRODUKCJI WYROBÓW SPOŻYWCZYCH , CUKIERNICZYCH LUB MLECZARSKICH
  • MAGAZYNOWANIA SUROWCÓW SPOŻYWCZYCH , CUKIERNICZYCH LUB MLECZARSKICH

ABSOLWENT TEGO TECHNIKUM MOŻE:

  • W ZAKŁADACH PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO W POLSCE I UE
  • PROWADZIĆ BADANIA W LABORATORIACH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
  • ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

 

SZKOŁA ZAPEWNIA PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ KTÓRA MOŻE ODBYWAĆ SIĘ W:

ZAKŁADACH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO, CUKIERNIACH, LABORATORIACH