Wojskowy Dzień Szkoleniowy w Kościelcu

Wojskowy Dzień Szkoleniowy w Kościelcu

Uczniowie z Certyfikowanej Wojskowej Klasy Mundurowej III b liceum z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu odbyli w dniu dzisiejszym tj. 16 września Wojskowy Dzień Szkoleniowy. Kadeci doskonalili się z następujących zagadnień: musztry indywidualnej i zespołowej, posługiwania się sprzętem oraz indywidualnymi środkami ochrony przed skażeniami, obsługą techniczną wyposażenia indywidualnego oraz zapoznali się z zakresem sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej obowiązującego w SZ RP. Uczniowie wkrótce otrzymają nowe umundurowanie, stosowne dotacje z MON oraz organu prowadzącego szkołę – Powiatu Inowrocławskiego – zostały przyznane. Zajęcia przeprowadził opiekun klas wojskowych st. szer. Mariusz Stefaniak oraz w ramach studenckiej praktyki kpr. Bartosz Emmons. Test sprawności fizycznej przeprowadzili nauczyciele wychowania fizycznego: Piotr Gapiński oraz Łukasz Andrzejewski. Uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *