ZSP Kościelec w II edycji programu pilotażowego MON

ZSP Kościelec w II edycji programu pilotażowego MON

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu dnia 24 kwietnia 2018r. został zakwalifikowany do II edycji  programu pilotażowego  MON dla szkół prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych.  Tym samym szkoła znalazła się w elitarnym gronie 105 szkół wytypowanych w całej Polsce. Jest 5 szkołą w województwie kujawsko-pomorskim i jedyną szkołą w powiecie inowrocławskim biorącą udział w pilotażu. Program MON będzie trwał dwa lata. Przyniesie placówce oświatowej i jej uczniom szereg korzyści.

Młodzież odbędzie poligonowe szkolenie przygotowawcze dla ochotników, kończące się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy. Uczniowie będą przyjmowani na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach, a także zyskają pierwszeństwo w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej.

Wśród wielu dodatkowych korzyści będzie możliwość uzyskania państwowego certyfikatu z zakresu pierwszej pomocy medycznej oraz otrzymania dofinansowania na kurs prawa jazdy kategorii B i zakup umundurowania.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu został wyróżniony, ponieważ posiada odpowiednią bazę szkoleniową i od kilku lat odnosi sukcesy na szczeblu powiatu, województwa i kraju w zawodach sportowych, strzeleckich, sportowo-obronnych i konkursach musztry wojskowej. Program pilotażowy MON zapewni szkole wszechstronne wsparcie.


Program pilotażowy Ministerstwa Obrony Narodowej dla szkół prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych ma na celu wsparcie wytypowanych placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego.

NA CZYM POLEGA PROGRAM?

Program pilotażowy, który obejmie naszą placówkę zostanie uruchomiony w nowym roku szkolnym, będzie trwał dwa lata (dwa semestry w klasie II, jeden semestr w klasie III szkoły ponadgimnazjalnej) i będzie miał formę zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym także w postaci szkolenia poligonowego. Zajęcia realizowane będą w formie eksperymentu pedagogicznego. Powyższe szkolenia będą się odbywały przy wsparciu jednostek wojskowych i instytucji podległych MON. Finalnie program zmierzać będzie do utworzenia Pionów Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych w szkołach średnich we wszystkich powiatach na terenie całej Polski.

DLA KOGO?

W pilotażowej II edycji programu weźmie udział ponad 100 szkół wytypowanych przez oficerów Biura do Spraw Proobronnych, którego jednym z filarów dotychczasowej działalności jest wsparcie dla szkół prowadzących klasy o profilu wojskowym. Program ma charakter ogólnopolski. Organizatorom zależało, aby szkoły reprezentowały równomiernie wszystkie województwa (średnio po trzy szkoły z każdego województwa).

KORZYŚCI DLA UCZNIÓW

Zakwalifikowane do programu placówki edukacyjne uczestniczyć będą w realizacji jednolitego i kompleksowego programu nauczania, którego efektem będą realne korzyści płynące zarówno dla społeczeństwa, uczniów jak również szkoły. Absolwenci szkół biorący udział w projekcie mogą liczyć na:

odbycie skróconego, poligonowego szkolenia przygotowawczego dla ochotników, kończącego się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy;

pierwszeństwo w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;

przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty podczas procesu rekrutacji);

stałe konsultacje (już w toku realizacji programu) przedstawicieli Wojskowych Komend Uzupełnień w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.

Ponadto Ministerstwo Obrony Narodowej planuje wprowadzić w ramach programu pilotażowego dodatkowe korzyści dla uczniów w postaci: uzyskania państwowego certyfikatu dotyczącego szkolenia z zakresu pierwszej pomocy medycznej; dofinansowania kursu na prawo jazdy kategorii B; dofinansowania zakupu umundurowania i sprzętu wykorzystywanego do szkolenia; wystawienia zaświadczenia potwierdzającego realizację programu „Edukacja wojskowa” w certyfikowanych pionach wojskowych klas mundurowych wraz z informacją o ocenie końcowej i zakresie zrealizowanego materiału; wpisu na świadectwie ukończenia szkoły przedmiotu „Edukacja wojskowa” jako przedmiotu uzupełniającego (wraz z oceną końcową).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *