KOŚCIÓŁ


 

     W Kościelcu Kujawskim znajduje się jedna z najpiękniejszych i najstarszych świątyń. Wieś jest bardzo stara. W dokumencie z 1297 roku zapisano ją jako Lapidea Ecclesia. Kamienny Kościół i właśnie od kościoła - jednego z pierwszych wybudowanych na wsi nie z drewna, a kamienia i cegły, pochodzi nazwa wsi.
     Sam kościół zbudowany został ok. 1200 roku przez możny ród Awdańców. Przebudowano go w połowie XV stulecia podwyższając m.in. mury prezbiterium wraz z jego zasklepieniem. Częściowo przemurowano wieżę. Zmian tych dokonano celowo, bowiem w 1488 roku kościół został podniesiony do godności kolegiaty. Zbudowany został z granitowych ciosów. Jest to jednonawowa budowla z półkolistą absydą i czworoboczną wieżą. Okna pochodzą z czasów romańskich. Natomiast z doby gotyku, to jest późniejszej przebudowy, pochodzi sklepienie w prezbiterium. Tak więc kościół nosi elementy kilku stylów. Jest romański z elementami gotyckimi oraz dwiema dobudowanymi kaplicami - renesansową i neorenesansową. Od południowej strony - kaplica św. Barbary ozdobiona jest rustyką sgraffitową i zwieńczona attyką, na grzebieniu której widoczne są daty: 1559 - prawdopodobnie ukończenia budowy oraz 1982 - rekonstrukcji sgraffita. Widoczne są również symbole religijne: Oko Opatrzności, kotwica, krzyż, serce, alfa i omega, Christos. Od południa znajduje się obudowane wejście do krypty. Kaplica została zbudowana przez włoskiego architekta Jana Baptistę Di Quadro - znanego z przebudowy Ratusza poznańskiego - w stylu renesansowym.

   Główny ołtarz oraz dwa boczne, bogato rzeźbione w drewnie są renesansowe i powstały około przełomu XVI i XVII wieku. W prezbiterium znajduje się późnogotyckie sklepienie gwiaździste z ok. 1488 roku, sklepienie gotyckie w nawie datuje się na 1894 rok. Dojście do wieży kościelnej z zewnątrz świątyni nie istnieje, wejście do niej jest tylko z wnętrza kościoła. Wszystkie dachy świątyni są siodłowe kryte dachówką, na kalenicy nawy znajduje się wieżyczka na sygnaturkę, o charakterze barokowym z latarnią o baniastym zwieńczeniu i kryta blachą.

   Ołtarz główny jest renesansowy i nieco manierystyczny z drugiej ćwierci XVII wieku. Ozdobami jego są przepiękne figury św. św. Piotra i Pawła, Małgorzaty i Agnieszki i dwóch aniołów. W centrum znajduje się kopia obrazu Rafaela "Przemienienie Pańskie" przywieziona z Rzymu i wykonana przez Romana Postępskiego w 1857 roku. Na antepedium ołtarza wyrzeźbiona jest scena "Ostatniej wieczerzy" wg oryginału Leonarda Da Vinci. Na ołtarzu stoją mosiężne, pozłacane lichtarze z 1871r., fundowane przez hr. Adolfa Ponińskiego. Po lewej stronie ołtarza widoczny jest obraz "Madonny na krześle", kopia wg Rafaela, po przeciwnej stronie znajduje się tablica pamiątkowa, wykonana w 1989r. z okazji 50-tej rocznicy przystąpienia do I Komunii Św. kardynała Józefa Glempa, prymasa Polski, syna parafii kościeleckiej.
   Ołtarze boczne znajdujące się przy belce tęczowej są barokowe z ok. połowy XVII wieku. W lewym - obraz Madonny z Dzieciątkiem w srebrnej sukience trybowanej barokowej z cechą miejską Torunia i literami JJ (być może pochodzi ona z pracowni Jakuba Jenny z Torunia), w zwieńczeniu tego ołtarza znajdują się rzeźby św. św. Grzegorza, biskupa Stanisława i anioła; w prawym - obraz przedstawiający św. Józefa w sukience metalowej noszącej cechy barokowe (przełom XVII i XIX w.), w zwieńczeniu figury św. św. Piotra, Jana Ewangelisty i anioła. Po lewej stronie nawy głównej widzimy ambonę manierystyczną z pocz. XVII w. z rzeźbami czterech ewangelistów, a po przeciwległej stronie  chrzcielnicę renesansową z XVII wieku.
   W kruchcie znajduje się gotycki krucyfiks z XVI wieku.

   Cennym zabytkiem sztuki jubilerskiej z XVIII wieku jest monstrancja barokowa z 1727 roku, trybowana ze sceną z Chrystusem i niewiernym Tomaszem.

   Turyści przyjeżdżający do Kościelca podziwiać mogą ponadto kaplicę renesansową św. Barbary - zbudowaną w XVI wieku przez włoskiego architekta Jana Baptistę di Quadro, znanego w Polsce z przebudowy poznańskiego Ratusza w stylu włoskiego renesansu. Kaplicę tę ufundował Jan Kościelecki i tam został pochowany. Ponadto na szczególną uwagę zasługują: rzadki i wysokiej klasy artystycznej dwupiętrowy, przyścienny nagrobek dziedziców Kościelca - Jana Kościeleckiego (zm. 1545) - postać u dołu i jego syna Janusza (zm. 1559) z herbami Ogończyk, Godziemba, Łodzia i Nałęcz. Na ścianie (po lewej od nagrobka) wiszą portrety Augusta Działyńskiego h. Ogończyk (1715-1759), dziedzica Kościelca i jego pradziada Zygmunta Działyńskiego (zm. 1685). Po prawej stronie nagrobka umiejscowione są marmurowe epitafia Teresy z Rożnowskich Dzierzykraj Morawskiej (1845-1866), Juljana hr. Dąmbskiego (1800-1836), dziedzica Kościelca, Adolfa Łączyńskiego h. Nałęcz (1796-1870), dziedzica Kościelca, powstańca listopadowego i styczniowego. U dołu wbudowana jest tablica upamiętniająca cudowne ocalenie ks. Alfreda Ponińskiego, prałata papieskiego, proboszcza kościeleckiego, od zabójczego zamachu wykonanego d. 7 IV 1892r. (przez rzekomych polskich anarchistów ufundowana przez kapłanów dekanatu inowrocławskiego w pierwszą rocznicę tego wydarzenia).

   Przeciwległa część kaplicy mieści epitafium Gertrudy Danaborskiej h. Topór (zm. 1573), żony Janusza Kościeleckiego, fundowana przez jej córkę Katarzynę oraz epitafium Rozalii Ponińskiej (1811-1885), dziedziczki Kościelca fundowane przez jej bratanka, Adolfa Ponińskiego. Tablicę zdobią herby: Łodzia (Ponińskich), Godziemba (Dąmbskich), Nałęcz (Łączyńskich). Od strony nawy wmurowana została tablica nagrobna hr. Edwarda Czapskiego, h. Leliwa (1864-1887), brata żony Adolfa Ponińskiego - Zofii Czapskiej.

   Nad chrzcielnicą w łuku nawy umieszczona jest barokowa rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego z poł. XVII w..
   Na uwagę zasługuje także stojąca w rogu kaplicy dębowa ławka kolatorska z pocz. XIX w., z herbem Jastrzębiec - dziedziczki Kościelca, Anny z Jasińskich Dąmbskiej.

   Kaplica św. Barbary jest przykryta renesansowym sklepieniem zwierciadlanym z herbami fundatorów kaplicy (Ogończyk, Nałęcz, Łodzia, Godziemba).

   Ścianę południową zdobią XIX wieczne witraże, z prawej - przedstawiający św. Barbarę, z lewej - z postacią Matki Boskiej z Dzieciątkiem.

  Druga dobudowana kaplica jest XIX wieczna. Jest repliką kaplicy Kościeleckich. Wewnątrz znajduje się XVII wieczny barokowy ołtarz z figurą Jezusa z gorejącym sercem. Po bokach widnieją figury św. Katarzyny Sieneńskiej i św. Teresy. W ścianie zachodniej wmurowano epitafia Franciszka Brzeskiego, h. Prawdzic (1836-1887), dziedzica Cieślina, jego syna Jana (1867-1912), Mieczysława Zabłockiego, h. Łada (1888-1933), dziedzica Cieślina oraz jego żony Wincentyny ze Skotnickich, h. Rola (18897-1969). Opodal wiszą portrety proboszczów kościeleckich: Jana Odętowskiego (zm. 1699),  Jana Chryzostoma Janiszewskiego (1840-1915), Alfreda Antoniego Ponińskiego (1840-1915) oraz Błażeja Macieja Węsierskiego (1765-1844).

   Kaplicę ozdabiają witraże z 1979 r., przedstawiające św. Franciszka i Jana Ewangelistę.
   Nad wejściem do kaplicy wisi obraz Chrystusa Ukrzyżowanego, pędzla Pragera.

Ponadto warto zwrócić uwagę na schody romańskie prowadzące na chór (emporę z poł. XIX w.). Organy wykonał w 1901 r. R. Hoffmann z Poznania, a harmonium - firma Uorugel Hof - Harmonium z Lipska.

 

Rzut poziomy kościoła św. Małgorzaty w Kościelcu

           1. Plan chóru (empory) - pierwsze piętro.
           2. Wieża.
           3. Nawa.
           4. Prezbiterium ze sklepieniem gwiaździstym z końca XV w..
           5. Kaplica św. Barbary (Kościeleckich sprzed 1559 r. ze sklepieniem zwierciadlanym).
           6. Zakrystia z 1869 r..
           7. Kaplica Serca Jezusowego dobudowana w latach 1861-1862 ze sklepieniem zwierciadlanym.
           8. Kruchta z 1869 r..
 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
P.W. ŚW. MAŁGORZATY W KOŚCIELCU

W ostatnich dwóch wiekach pełnili posługę kapłańską
w naszej parafii:

 

  Ks. Jakub Mieszawski 1792-1807
Ks. Błażej Węsierski 1807-1844
Ks. Jan Trudziński 1845-1851
Ks. Jan Chryzostom Janiszewski 1851-1866
Ks. Matysiak 1867
Ks. Alfred Poniński 1868-1915
Ks. Stanisław Okoniewski 1916-1925
Ks. Kazimierz Sokotowski 1926-1927
Ks. Zygmunt Wierzbicki 1928-1939
Ks. Jan Filipiak 1945
Ks. Franciszek Oleń 1945-1948
Ks. Feliks Btażejewski 1948-1958
Ks. Kazimierz Gliński 1958-1965
Ks. Mieczystaw Baranowski 1965-1972
Ks. Józef Świder 1972-1999
Ks. Maciej Kuczyński 1999 - do dzisiaj
 
 

 

Św. Małgorzata, dziewica i męczennica

   Urodziła się pod koniec III w. w Antiochii Pizydyjskiej (Azja Mniejsza). Jej rodzice byli poganami. Jako małe dziecko straciła matkę. Wówczas ojciec Adezjusz (był pogańskim kapłanem) powierzył opiekę nad córką piastunce, która była chrześcijanką. To od niej Małgorzata stopniowo poznawała prawdy wiary chrześcijańskiej, a w końcu przyjęła chrzest. Z powodu urody i wyjątkowego wdzięku oraz innych pięknych cech charakteru była uwielbiana przez ojca. Kiedy ten jednak dowiedział się, że jego córka stała się chrześcijanką wpadł w szał i wypędził ją z domu. Na pocz. IV w., za panowania cesarza Dioklecjana (284 - 305) wybuchło bardzo okrutne prześladowanie chrześcijan. Małgorzata została postawiona przed sądem. Urzędnik rzymski Olibrius, od którego zależały ważne decyzje m.in. sądowe, zachwycił się jej urodą oraz osobowością i wszczął starania o pozyskanie jej względów. Małgorzata, widząc w jakim kierunku zmierzają kroki tego wpływowego urzędnika, oświadczyła, że ma już swojego Oblubieńca, Jezusa Chrystusa, od którego nie zamierzała odstąpić. Olibrius poczuł się urażony postawą Małgorzaty. Kazał ją uwięzić. Chcąc zmusić Małgorzatę do porzucenia chrześcijaństwa przez dłuższy czas poddawano ją wyrafinowanym, torturom, ale one nie złamały jej postanowień. Według starożytnych podań, poraniona i zmaltretowana miała w lochu więziennym ujrzeć szatana w postaci odrażającego smoka, który zamierzał ją pożreć. Wówczas uczyniła znak krzyża i widzenie znikło. Nazajutrz poddano ją jeszcze bardziej wyszukanym mękom. Wobec nieustępliwości Małgorzaty skazano ją na karę śmierci i 20 lipca została ścięta przez kata. Prawdopodobnie stało się to w roku 305. Życie św. Małgorzaty, bardzo odległe, oplecione jest wieloma budującymi opowiadaniami i przekazuje nam jedynie najbardziej istotne wydarzenia z jej życia. Wraz z nimi zrodziła się w Kościele - w oparciu o świadectwo tamtych czasów - szczególna cześć dla tej młodej, pięknej męczennicy i dziewicy. Jej relikwie spoczywają we włoskim mieście Montefiascone. Jest przyzywana przez rolników, gdy plony ich trudu są zagrożone przez niepogodę. Ponadto jest patronką dziewcząt, położnych, chorych mających problemy ze wzrokiem, rannych i tych, którzy przyzywają jej wstawiennictwa w swoich szczególnych potrzebach. W ikonografii przedstawiana jest na ogół jako osoba uśmiechnięta, z laską zakończoną krzyżem, z pokonanym wrogiem u stóp. Wraz ze św. Barbarą i św. Katarzyną jest zaliczana do czternastu Świętych Wspomożycieli.

W Polsce jest ok. 70 świątyń pod jej wezwaniem.