Archiwum dla kategorii “Klasa mundurowa”

Wojskowy Dzień Szkoleniowy kadetów z Kościelca

Przez |

Wojskowy Dzień Szkoleniowy kadetów z Kościelca

Uczniowie z klasy III liceum z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu objęci programem pilotażowym Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach Edukacji Wojskowej – Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych, szkolili się dzisiaj tj. 24 września na obiektach wojskowych w Sławęcinku. Zajęcia przeprowadzili instruktorzy z naszej patronackiej jednostki – 2 Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego. Uczniowie po przybyciu…

Czytaj dalej »

Kadeci z Kościelca na zajęciach strzeleckich

Przez |

Kadeci z Kościelca na zajęciach strzeleckich

Uczniowie z klasy II b liceum z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu odbyli w dzisiejszy dniu tj. 23 września szkolenie strzeleckie zgodnie z programem edukacji mundurowej. Kadeci doskonalili się z następujących zagadnień: bezpiecznego posługiwania się bronią strzelecką, zasad strzelania z karabinka sportowego, zgrywania przyrządów celowniczych, budowy broni strzeleckiej. Uczniowie odbyli strzelanie na…

Czytaj dalej »

Kadeci z ZS Kościelec realizowali Wojskowy Dzień Szkoleniowy

Przez |

Kadeci z ZS Kościelec realizowali  Wojskowy Dzień Szkoleniowy

Uczniowie z klasy II A liceum z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu objęci programem pilotażowym Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach Edukacji Wojskowej – Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych, szkolili się dzisiaj tj. 17 września na terenie naszej szkoły. Zajęcia przeprowadził opiekun klas mundurowych. Uczniowie po zapoznaniu z zasadami bhp, przystąpili zajęć między innymi…

Czytaj dalej »

Absolwenci kościeleckiej mundurówki złożyli przysięgę wojskową

Przez |

Absolwenci kościeleckiej mundurówki złożyli przysięgę wojskową

5 września br. w dwunastu jednostkach wojskowych na terenie całego kraju odbyła się przysięga wojskowa dla absolwentów szkół objętych programem Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe w ramach skróconej służby przygotowawczej w tym w 20 Bartoszyckiej Brygadzie Zmechanizowanej szkolenie odbywają: Klaudiusz Frontczak, Mariusz Jardanowski, Sebastian Matusiak oraz Mikołaj Polak. Po złożonej przysiędze, od 7 września, absolwenci przejdą szkolenie…

Czytaj dalej »

Oddział Przygotowania Wojskowego – jedyny w Powiecie Inowrocławskim – tylko w ZS Kościelec

Przez |

Oddział Przygotowania Wojskowego – jedyny w Powiecie Inowrocławskim – tylko w ZS Kościelec

Starania Starosty Inowrocławskiego o utworzenie oddziału przygotowania wojskowego (OPW) w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu zakończyły się wielkim sukcesem. Minister Obrony Narodowej pozytywnie rozpatrzył złożony w marcu wniosek i wydał zgodę na otwarcie klasy wojskowej zgodnie z nowymi wytycznymi. Szkoła otrzyma wsparcie w zakresie, dofinansowanie zakupów umundurowania i sprzętu oraz…

Czytaj dalej »

Szkolenie wojskowe w Kościelcu

Przez |

Szkolenie wojskowe w Kościelcu

W dniach 22 – 23.08.20 r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła w Kościelcu odbyło się szkolenie 82 Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej z Inowrocławia. W ramach działań w Stałym Rejonie Odpowiedzialności na bazie szkoły przeprowadzono zajęcia z taktyki czarnej, czyli walki w terenie zurbanizowanym. Dzięki współpracy cywilno – wojskowej w szkoleniu brali udział…

Czytaj dalej »

Pierwsze Certyfikaty MON i kolejny pilotaż klas wojskowych z ZS Kościelec

Przez |

Pierwsze Certyfikaty MON i kolejny pilotaż klas wojskowych z ZS Kościelec

W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu absolwenci klasy III liceum ogólnokształcącego o profilu sportowo – obronnym odebrali Certyfikaty ukończenia II edycji Programu Pilotażowego Ministerstwa Obrony Narodowej „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”. – To bardzo ważny dzień dla naszych absolwentów, ponieważ wraz ze świadectwem ukończenia szkoły, odebrali zaświadczenia i certyfikaty dające im wymierne korzyści….

Czytaj dalej »

Projekt Kalendarz z mundurem w Kościelcu

Przez |

Projekt Kalendarz z mundurem w Kościelcu

Dzisiaj, tj 19 lutego w klasach pierwszych liceum wojskowego w ZS Kościelec doszło do ciekawego spotkania w ramach ministerialnego projektu skierowanego do młodzieży.  Projekt edukacyjny Ministra Obrony Narodowej pn. Kalendarz z mundurem.  Kalendarz z zaznaczonymi wybranymi tematami z historii Polski. Korespondują one przede wszystkim z wielkimi patriotycznych i ważnymi wydarzeniami z historii oręża polskiego. Podczas spotkania…

Czytaj dalej »

Prezentacja w szkole podstawowej

Przez |

Prezentacja w szkole podstawowej

Dzisiaj młodzież z liceum sportowo-obronnego naszej szkoły gościła w SP nr 1 w Inowrocławiu, gdzie trwa tydzień kolorów. Królował kolor biały, a hasłem przewodnim była szeroko pojęta ochrona zdrowia. Nasi uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności nabyte podczas zajęć edukacji mundurowej i szkolenia wojskowego. Był pokaz samoobrony, pierwsza pomoc oraz składanie karabinu maszynowego. Dzieci ze szkoły podstawowej…

Czytaj dalej »

100 – lecie zaślubin Polski z Morzem w Pucku

Przez |

100 – lecie zaślubin Polski z Morzem w Pucku

W dniach 10-11 lutego młodzież z klas mundurowych uczestniczyła w 100-leciu Zaślubin Polski z Morzem w Pucku. Uczniowie mieli okazję zobaczyć przybycie Prezydenta RP do portu rybackiego w asyście Kompanii Reprezentacyjnej i Orkiestry MW. Usłyszeli także akt odnowienia Zaślubin Polski z Morzem oraz przemówienie Prezydenta RP.  Niezwykłym wydarzeniem było złożenie wiązanki do morza z wojskowego…

Czytaj dalej »

error: Content is protected !! I suppose you think, that nothing much is happening at the moment...