Samorząd

Przewodniczący szkoły

ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
PRZEWODNICZĄCA – OLA LEWANDOWSKA
WERONIKA GROMADA
MICHAŁ OLLER
KRZYSZTOF NIEZNALSKI
JAGODA ORZECHOWSKA
KAMIL BRZUCHNALSKI
DOMINIK BISKUPIAK
NOWI CZŁONKOWIE Z KLAS PIERWSZYCH
MARTYNA MIKOŁAJCZYK
MIKOŁAJ MIELCAREK
ANETA KSIĄŻKIEWICZ
DOROTA JASIACZYK
OBSŁUGA SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO
KAMIL BRZUCHNALSKI
MATEUSZ GŁOS
MIKOŁAJ MIELCAREK
  • PROWADZENIE TABLICY INFORMACYJNEJ „SAMORZĄD UCZNIOWSKI”
  • UDZIAŁ W AKCJACH CHARYTATYWNYCH TYPU POMOCNIK ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA, GÓRA GROSZA, ZBIÓRKA DLA ZWIERZĄT
  • PROWADZENIE KRONIKI SZKOLNEJ I REJESTROWANIE WYDARZEŃ SZKOLNYCH
  • OPIEKA NAD IZBĄ PATRONA SZKOŁY
  • PROWADZENIE TABLICY OKOLICZNOŚCIOWEJ Z SUKCESAMI I Z ŻYCIA SZKOŁY
  • SZCZĘŚLIWY NUMEREK
  • ORGANIZACJA, POMOC W ORGANIZACJI I UCZESTNICTWO W SZKOLNYCH IMPREZACH KULTURALNYCH
  • INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ I WŁĄCZANIE WSZYSTKICH UCZNIÓW W ŻYCIE SZKOŁY
  • UDZIAŁ W SZKOLENIACH I ZJAZDACH SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH
  • WSPÓŁPRACA Z GRONEM PEDAGOGICZNYM I DYREKCJĄ SZKOŁY