Kursy Kwalifikacyjne

 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Czas trwania kursów: zależy od rodzaju kwalifikacji – od 1 roku do 2 lat

Zajęcia odbywają się:
w szkole, zjazdy 2- 3 w miesiącu,

Piątek –  od 14.00 do 19.45, Sobota – od 07.55 do 18.05

Dla kogo? Uczestnikiem Kursu może być każda osoba, która ukończyła 18 lat.
Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie  gimnazjum lub szkoły podstawowej
8-klasowej.

Możesz być słuchaczem takich kursów uczęszczając równolegle do innej szkoły średniej, studiując lub pracując.

Co po ukończeniu kursu? Otrzymasz zaświadczenie o ukończeniu kursu, a po pomyślnie zdanym egzaminie, zdobędziesz dodatkowe kwalifikacje w zawodzie, potwierdzone dokumentem wystawionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

w Gdańsku. Oczywiście zawsze możesz zapisać się na kolejny kurs!

W jakich kwalifikacjach prowadzimy Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe?

ROL.04 – Prowadzenie produkcji rolniczej, zawód: rolnik

ROL.10 – Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej,

zawód: technik rolnik

HGT.02 – Przygotowanie i wydawanie dań, zawód: kucharz

WYMAGANE DOKUMENTY:
– podanie
– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły)
– świadectwo ukończenia szkoły
– 1 zdjęcie

wersja pdf:

Podanie_na_kurs_kwalifikacyjny