Kierunki nauczania

Proponowane kierunki na rok szkolny 2024/2025:
Liceum Ogólnokształcące o profilu sportowo – obronnym