70-lecie

kliknij na miniaturkę, aby wejść do galerii

                 

Dnia 4 listopada 2015r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu odbyły się obchody 70 rocznicy powstania szkoły oraz 10 rocznicy nadania szkole imienia Jana Pawła II. Była to niebywała okazja do wspomnienia tych kilkudziesięciu pięknych lat szkoły.
Swą obecnością zaszczycili nas:
– Jego Ekscelencja ks.arb Wojciech Polak
– sekretarz Jego Ekscelencji ks. Marcin Kulczyński
– Proboszcz Kościeleckiej parafii ks. Maciej Kuczyński

– Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych powiatu inowrocławskiego:

p. Jarosław Obiała – II LO
p. Krzysztof Nowicki –III LO
p. Grażyna Kadłubowska wraz z p. Janem Kowalskim – ZSP nr 1
p. Artur Mikołajczak wraz z p. Jolantą Mikołajczak – ZSP nr 2
p. Mariusz Ciesielski – ZSP nr 3
p. Artur Nalewajski wraz z p. Hanną Kaczmarek– ZSP nr 4
p. Danuta Paluszak –ZSP nr 5
p. Paweł Karólewski – dyr CKP Inowrocław
p. Elżbieta Andryszak – dyr CKU Inowrocław
p. Halina Stajszczak – dyr ZSP w Kruszwicy
w imieniu dyrektora szkoły p. Grażyna Markowska – ZSP w Kobylnikach
p. Krystyna Pęczkowska – dyr Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu
p. Grzegorz Stasiak – dyr Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kruszwicy
p. Iwona Drajer – dyr SP nr 16 w Inowrocławiu

– Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu:
p.Ryszard Jagodziński- przewodniczący Rady Powiatu
p. Mirosława Kucol – wicestarosta Inowrocławski
p. Jacek Zalesiak – przew. Komisji Edukacji Rady Powiatu Inowrocławskiego
p. Józef Ratajczak – naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu
p. Jolanta Nowak – dyr Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek

– Sołtysi:

Piotr Małetka – sołtys Kościelca
p. Barbara Białecka – sołtys Dziarnowa
p. Wioletta Krawczyk – sołtys Wielowsi
p. Tadeusz Wiliński – sołtys Gorzan
p. Elżbieta Woźniak – sołtys Rycerzewa

– dyrektorzy :

p. Mirosław Gozdera – SP w Pakosci
p. Mariola Szlyfarska – dyr Gimnazjum w Pakości
p. Jarosław Kotyński- dyr ZPO w Kościelcu
p. Robert Mikołajczak – z-ca dyr Gimnazjum w Złotnikach Kujawskich oraz p. Mariusz Kopydłowski

– władze samorządowe gmin:

p. Wiesław Kończal – burmistrz Pakości
p. Jerzy Joachimiak – przew. Rady Miejskiej w Pakości
p. Józef Perdał – radny gminy Pakość
p. Agnieszka Szymborska – główną księgowa w Miejsko-Gminnym Zespole Oświatowym Szkół w Janikowie
p. Grzegorz Czerwiński – przew. Rady Miejskiej w Janikowie
p. Witold Cybulski – wójt gminy Złotniki Kuj.
p. Marek Karólewski – vice wójt gminy Inowrocław

– instytucje:

p. Mirosława Berełkowska – dyr Przedszkola Publicznego nr 1 w Janikowie
p. Grzegorz Ciszak – gospodarstwo rolne Mamlicz
p. Jan Stiller- gospodarstwo rolne Dziarnowo
p. Joanna Reimann – dyr OKIT w Pakości
p. Tomasz Kosiada – Kościelec
p. Henryk Kucharczyk – MATBUD Pakość
p. Maria Bąkowska – Kościelec

– służby mundurowe:

płk Marek Wawrzyniak – dow 2 Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego
wraz ze st. chor. szt. Wiesław Raczkowski oraz mjr Artur Inczewski
mjr Krzysztof Tucholski – WKU w Inowrocławiu
bryg. Rafał Wesołek – komendant PSP w Inowrocławiu
ppłk Jacek Gościak – dyr Zakładu Karnego w Inowrocławiu
mł. inspektor Mirosław Elszkowski – Komendant Powiatowy Policji w Inowrocławiu

– instytucje i organizacje:

p. Dariusz Piwczyński – prodziekan Wydziału Hodowli i Biologii UPT w Bydgoszczy
p. Henryk Sobczak – prezes zarządu
p. Marianna Radzięda – przew. Wojewódzkiej Rady Kół Gospodyń Wiejskich
p. Monika Stanek– członek zarządu NSZZ Solidarność
p. Marek Malak – nadleśniczy Nadleśnictwa Gołąbki
p. Maciej Wojtysiak – dyr PUG Pakość

– Rada Rodziców ZSP Kościelec:
p. Edyta Stępniewska
p. Irena Nowak
p. Eryk Tabaczyński
p. Paweł Kurek
p. Edward Morawski
p. Jadwiga Weber