Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki

NAUKA TRWA 5 LAT DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

POZYTYWNY WYNIK Z EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE DAJE TYTUŁ:
TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

ROL.02 – EKSPLOATACJA POJAZDÓW, MASZYN, URZĄDZEŃ I NARZĘDZI STOSOWANYCH W ROLNICTWIE

ROL.08 – EKSPLOATACJA SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH W ROLNICTWIE

GŁÓWNE PRZEDMIOTY ZAWODOWE:

 • PODSTAWY TECHNIKI
 • MASZYNY ROLNICZE
 • POJAZDY ROLNICZE
 • PODSTAWY ROLNICTWA
 • SYSTEMY AGROTRONICZNE
 • ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

W TRAKCIE NAUKI ZDOBYWASZ PRAWO JAZDY KATEGORII T

ORAZ MOŻESZ ZDOBYĆ INNE UPRAWNIENIA:

 • KOMBAJNISTY, CHEMIZACYJNE
 • CERTYFIKATY UMOŻLIWIAJĄCE POZYSKIWANIE FUNDUSZY UNIJNYCH

ABSOLWENT JEST PRZYGOTOWANY DO:

 • UŻYTKOWANIA POJAZDÓW, MASZYN, URZĄDZEŃ STOSOWANYCH W PRODUKCJI ROLNICZEJ
 • OBSŁUGIWANIA POJAZDÓW, ŚRODKÓW TRANSPORTU I INNYCH MASZYN ROLNICZYCH
 • OCENIANIA STANU TECHNICZNEGO MASZYN
 • OBSŁUGIWANIA URZĄDZEŃ, SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH I NAWIGACJI SATELITARNEJ W SPRZĘCIE ROLNICZYM

ABSOLWENT TEGO TECHNIKUM MOŻE:

 • SAMODZIELNIE PROWADZIĆ INDYWIDUALNE GOSPODARSTWO ROLNE
 • PODJĄĆ PRACĘ W ROLNICZYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH TECHNICZNEJ OBSŁUGI WSI I ROLNICTWA
 • SAMODZIELNIE PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
 • KONTYNUOWAĆ NAUKĘ NA WYBRANEJ UCZELNI

MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA DODATKOWEJ SPECJALNOŚCI:
– ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
– ROLNICTWO PRECYZYJNE

PRAKTYKI ZAWODOWE ODBYWAJĄ SIĘ W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH I GOSPODARSTWIE PRZYSZKOLNYM ORAZ W PRZEDSIĘBIORSTWACH TECHNICZNO – HANDLOWEJ OBSŁUGI WSI