Metryczka projektu

Nazwa projektu „Wirtualna strzelnica

w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu”

Nazwa Programu Konkurs Ofert „Strzelnica w powiecie 2021” nr 2/2021/BdsPZŻR
Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Obrony Narodowej Biuro ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”
Beneficjent  Powiat Inowrocławski
Odbiorca Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu
Cel projektu Celem projektu jest rozwój sportu strzeleckiego w Powiecie Inowrocławskim, zwiększenie dostępu do szkoleń strzeleckich dla uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno- wychowawczą w dziedzinie obronności państwa, podniesienie atrakcyjności sportu strzeleckiego, kształtowanie i utrwalanie prawidłowych nawyków strzeleckich wśród uczniów i członków organizacji proobronnych, w sytuacjach zbliżonych do rzeczywistych realiów użycia broni palnej, aktywizacja formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych zainteresowanych sportem strzeleckim.
Okres realizacji 02.07.2021 r. – 29.12.2021 r.
Zakres rzeczowy – Powiat Inowrocławski Działania przewidziane do realizacji w projekcie:

1. Adaptacja obiektu na potrzeby funkcjonowania wirtualnej strzelnicy.

2. Wyposażenie i uruchomienie wirtualnej strzelnicy.

Budżet projektu Całkowita wartość projektu: 159 622,80 zł,

Kwota dofinansowania: 127 698,24 zł,

Wkład własny: 31 924,56 zł.

Kalendarium projektu 20 maja 2021 r. – złożenie oferty na realizację zadania.

2 lipca 2021 r. – podpisanie Umowy Nr 28/3300019418/370 o udzielenie dotacji celowej.

15 grudnia 2021 r. zakończenie realizacji projektu.