Wychowawcy klas

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2023/2024

1 A LO-  MGR PIOTR BARANOWSKI

1B LO-  MGR KAROLINA MATEJA

2A LO- MGR TOMASZ NOWAK

2B LO-MGR PATRYK  GLONEK

3 LO- MGR ŁUKASZ ANDRZEJEWSKI

4 LO- MGR  MAGDALENA NAWROCKA

1 T ( TMRiA/TŻUG)-  MGR  INŻ. ŻANETA MARCINEK

2 AT( TMRiA)- MGR ELIZA KONOPIŃSKA

2BT( TR/TŻUG)- MGR INŻ. MAGDALENA LIGOCKA

3T (TMRiA/TŻUG)-MGR AGNIESZKA BASSA

4T (TMRiA/TŻUG)- MGR INŻ. BARBARA NAWROCKA

5T ( TR/TMRiA/TŻUG)-BEATA  KMIEĆ