Technikum Rolnicze

NAUKA TRWA 5 LAT DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

POZYTYWNY WYNIK Z EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE DAJE TYTUŁ:
TECHNIK ROLNIK

MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA DODATKOWEJ SPECJALNOŚCI:

 • Produkcja rolnicza

 • Produkcja ogrodnicza

 

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

ROL.04 – PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

ROL.10 – ORGANIZACJA I NADZOROWANIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

GŁÓWNE PRZEDMIOTY ZAWODOWE:

 • MECHANIZACJA ROLNICTWA
 • PRODUKCJA ROŚLINNA
 • PRODUKCJA ZWIERZĘCA
 • JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY
 • RACHUNKOWOŚĆ ROLNICZA

W TRAKCIE NAUKI ZDOBYWASZ PRAWO JAZDY KATEGORII T ORAZ MOŻESZ ZDOBYĆ INNE UPRAWNIENIA:

 • KOMBAJNISTY
 • CHEMIZACYJNE
 • CERTYFIKATY UMOŻLIWIAJĄCE POZYSKIWANIE FUNDUSZY UNIJNYCH

ABSOLWENT JEST PRZYGOTOWANY DO:

 • PLANOWANIA I ORGANIZACJI GOSPODARSTWA ROLNEGO
 • UPRAWY ROŚLIN, HODOWLI ZWIERZĄT, MECHANIZACJI ROLNICTWA
 • DOBORU SPRZĘTU DO PRAC ROLNICZYCH
 • OBSŁUGI BRANŻOWYCH PROGRAMÓW INFORMATYCZNYCH
 • PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI

ABSOLWENT TEGO TECHNIKUM MOŻE:

 • SAMODZIELNIE PROWADZIĆ INDYWIDUALNE GOSPODARSTWO ROLNE
 • PODEJMOWAĆ PRACĘ W ROLNICZYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRODUKCYJNYCH I USŁUGOWYCH
 • ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ NP. Z BRANŻY ROLNICZEJ
 • KONTYNUOWAĆ NAUKĘ NA WYŻSZEJ UCZELNI
 • PROJEKTOWAĆ, ZAKŁADAĆ I UTRZYMYWAĆ TERENY

PRAKTYKI ZAWODOWE ODBYWAJĄ SIĘ W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH I GOSPODARSTWIE PRZYSZKOLNYM