Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

NAUKA TRWA 5 LAT DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

POZYTYWNY WYNIK Z EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE DAJE TYTUŁ:
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA DODATKOWEJ SPECJALNOŚCI:

 • TRENER PERSONALNY DO SPRAW ŻYWIENIA

 • SLOW FOOD (KUCHNIA REGIONALNA, TRADYCYJNA, EKOLOGICZNA)

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

HGT.02 – PRZYGOTOWANIE I WYDAWANIE DAŃ

HGT.12 – ORGANIZACJA ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

GŁÓWNE PRZEDMIOTY ZAWODOWE:

 • TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA
 • OBSŁUGA KONSUMENTA
 • URZĄDZANIE ZAKŁADÓW GASTRONOMICZNYCH
 • PODSTAWY ŻYWIENIA CZŁOWIEKA
 • PRACOWNIE: GASTRONOMICZNA, DIETETYKI, KELNERSKA, USŁUG GASTRONOMICZNYCH

ABSOLWENT JEST PRZYGOTOWANY DO:

 • ORGANIZOWANIA I NADZOROWANIA PROCESÓW PRACY I PRODUKCJI W DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z ŻYWIENIEM
 • SPORZĄDZANIA POTRAW I NAPOJÓW
 • PROWADZENIA OBIEKTÓW ZBIOROWEGO ŻYWIENIA
 • DOBIERANIA MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRODUKCJI
 • PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI

ABSOLWENT TEGO TECHNIKUM MOŻE:

 • SAMODZIELNIE PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W ZAKRESIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DOMOWYCH, HOTELARSKICH I TURYSTYCZNYCH
 • PODJĄĆ PRACĘ W OBIEKTACH ZBIOROWEGO ŻYWIENIA
 • PRACOWAĆ W INSTYTUCJACH ZAJMUJĄCYCH SIĘ OBROTEM ŻYWNOŚCI
 • PRACOWAĆ W ORGANIZACJACH OCHRONY KONSUMENTA

PRAKTYKI ZAWODOWE ZAPEWNIA SZKOŁA

PRAKTYKI ODBYWAJĄ SIĘ W:

SANATORIACH, RESTAURACJACH, HOTELACH, STOŁÓWKACH I W OŚRODKACH TURYSTYCZNYCH

ZAJĘCIA Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH PRAKTYCZNYCH ODBYWAJĄ SIĘ W NOWOCZESNEJ,

ZMODERNIZOWANEJ W 2020R. PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ, WYPOSAŻONEJ W NAJNOWOCZEŚNIEJSZY SPRZĘT

SŁUŻĄCY DO DOSKONALENIA SZTUKI KULINARNEJ.