Ważne informacje

Koszt pobytu w internacie we wrześniu będzie wynosić 452 złotych, w tym 352 złotych za wyżywienie i 100,00   utrzymania (czesne). Stawka dzienna żywieniowa w przybliżeniu planowana jest na kwotę 16 złotych. Stawka żywieniowa może ulec nieznacznej zmianie, jeżeli wzrosną koszty artykułów spożywczych.

W/w kwotę należy wpłacić przelewem na konto 58 8149 0000 0000 2652 2000 0010 Bank Spółdzielczy (z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka, wyżywienie w internacie + koszty utrzymania) lub w kasie Zespołu Szkół w Kościelcu w pierwszym dniu pobytu w szkole.

Kolejnych wpłat należy dokonywać w terminie do 15 każdego miesiąca.

Meldowanie wychowanków nastąpi 31.08 2020 (poniedziałek) od godz. 16.00.

Proszę o zaopatrzenie dziecka w środki ochrony osobistej (maseczki)