Liceum Ogólnokształcące o profilu sportowo – obronnym


KLASA MUNDUROWA

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

PROFIL SPORTOWO – OBRONNY

ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

NAUKA TRWA 4 LATA

I KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM MATURALNYM

KLASA WOJSKOWA REKOMENDOWANA PRZEZ

Ministerstwo Obrony Narodowej

Uczniowie liceum poznają podstawy służby wojskowej w zakresie:.

 • wychowania obywatelskiego i wojskowego
 • szkolenia bojowego
 • szkolenia logistycznego
 • szkolenia prawnego
 • rozszerzonych ćwiczeń z wychowania fizycznego
 • samoobrony
 • udzielania pierwszej pomocy

NAUCZANIE WOJSKOWE OBEJMUJE ZAJĘCIA TEORETYCZNE, PRAKTYCZNE ORAZ OBÓZ SZKOLENIOWY. ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W SZKOLE I NA TERENIE JEDNOSTKI PATRONACKIEJ

MON i ORGAN PROWADZĄCY ZAPEWNIAJĄ UMUNDUROWANIE ORAZ SPRZĘT SZKOLENIOWY

Praca i możliwości:

 • skrócona służba przygotowawcza
 • dodatkowe punkty przy aplikowaniu na uczelnie wojskowe
 • zwiększenie szans na zawodową i terytorialną służbę wojskową
 • kontynuowanie nauki na dowolnie wybranej uczelni

WSPÓŁPRACA:

 • SŁUŻBY MUNDUROWE,
 • JEDNOSTKI WOJSKOWE,
 • CENTRA SZKOLENIOWE,
 • WYŻSZE UCZELNIE WOJSKOWE,
 • STOWARZYSZENIA O CHARAKTERZE MILITARNYM.