Liceum Ogólnokształcące o profilu sportowo – obronnym


KLASA MUNDUROWA

Liceum Ogólnokształcące o profilu sportowo – obronnym jest 3-letnią szkołą ponadgimnazjalną,
po której można przystąpić do egzaminu maturalnego.

Uczniowie 3 – letniego liceum ogólnokształcącego zdobywają przygotowanie do dalszej edukacji na poziomie szkół wyższych.

Dodatkowym atutem kształcenia jest profil sportowo – obronny dający przygotowanie do kształcenia i pracy w szeroko rozumianym zakresie służb mundurowych.

Uczniowie liceum poznają podstawy służby mundurowej w zakresie:
– musztry i ogólnego przysposobienia wojskowego,
– strzelania z broni współczesnej, trenażera laserowego,
– szkolenia taktycznego i poligonowego,
– historii i tradycji Oręża Rzeczypospolitej Polskiej,
– rozszerzonych ćwiczeń z wychowania fizycznego,
– samoobrony,
– udzielania pierwszej pomocy.

Współpraca:
Na stałe szkoła współpracuje z :
– 2 Pułkiem Inżynieryjnym w Inowrocławiu,
– WKU w Inowrocławiu,
– zajęcia odbywają się także w Areszcie Śledczym,
– 56 Bazie Lotniczej Inowrocław.
Podejmowane w tym zakresie zadania pozwalają na teoretyczne i praktyczne sprawdzanie i doskonalenie
nabywanych w okresie kształcenia umiejętności. Istotnym elementem są wysoko atrakcyjne walory szkoleń,
poligonów, musztry i zaawansowanych ćwiczeń fizycznych.

Do dyspozycji:
– kryta strzelnica,
– dwie sale sportowe,
– siłownia,
– boisko do siatkówki i piłki nożnej,
– wyjazdy na basen.

Sekcje:
– strzelecka,
– piłka nożna,
– koszykówka chłopców,
– lekkoatletyka.

Jeżeli:
– cieszysz się dobrym zdrowiem,
– sprawnością fizyczną,
– odpornością psychiczną na stres,
– masz dużą motywację do nauki,
– interesuje Cię praca w firmie ochroniarskiej, wojsku,
policji, straży pożarnej, straży granicznej, straży miejskiej

to ta klasa jest idealna dla Ciebie