Liceum Ogólnokształcące o profilu sportowo – obronnym


KLASA MUNDUROWA

NAUKA TRWA 4 LATA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
I KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM MATURALNYM

Profil sportowo – obronny – kształcenie w szeroko rozumianym zakresie służb mundurowych
Szkoła bierze udział w programie pilotażowym
Ministerstwa Obrony Narodowej

Uczniowie liceum poznają podstawy służby mundurowej w zakresie:.

 • musztry i ogólnego przysposobienia wojskowego
 • strzelania z broni współczesnej
 • szkolenia taktycznego i poligonowego.
 • historii i tradycji Oręża Rzeczypospolitej Polskiej
 • zasad funkcjonowania i uprawnień wojska, policji, straży pożarnej, straży miejskiej, firm ochroniarskich itp.
 • rozszerzonych ćwiczeń z wychowania fizycznego
 • samoobrony
 • udzielania pierwszej pomocy

Praca i możliwości:

 • służby mundurowe
 • wszelkiego rodzaju służby cywilne
 • dalsze zdobywanie kwalifikacji na uczelniach wojskowych
 • zawody mundurowe i specjalistyczne
 • w zakresie sportowo – obronnym.
 • kontynuowanie nauki na dowolnie wybranej uczelni

WSPÓŁPRACA:

SŁUŻBY MUNDUROWE, JEDNOSTKI WOJSKOWE, CENTRA SZKOLENIOWE, WYŻSZE UCZELNIE WOJSKOWE, STOWARZYSZENIA O CHARAKTERZE MILITARNYM.

PODEJMOWANE W TYM ZAKRESIE ZADANIA POZWALAJĄ NA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE SPRAWDZANIE I DOSKONALENIE NABYWANYCH UMIEJĘTNOŚCI. UCZNIOWIE UCZESTNICZĄ W SZKOLENIACH, POLIGONACH, MUSZTRZE I ZAAWANSOWANYCH ĆWICZEŃ FIZYCZNYCH

UCZNIOWIE REALIZUJĄ INNOWACYJNY PROGRAM EDUKACJI MUNDUROWEJ

MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA UPRAWNIEŃ SKOCZKA SPADOCHRONOWEGO ORAZ PŁETWONURKA