Nauczyciele

Kadra kierownicza:
mgr inż. Karol Błażejczak dyrektor szkoły
mgr inż. Alina Madziarska wicedyrektor szkoły
mgr inż. Małgorzata Markiewicz kierownik szkolenia praktycznego
mgr Beata Oleksiak kierownik internatu
Nauczyciele:
mgr Łukasz Andrzejewski wychowanie fizyczne, edukacja mundurowa
mgr Piotr Baranowski wychowanie fizyczne, edukacja mundurowa
mgr Agnieszka Bassa wychowawca internatu
dr inż. Małgorzata Bawej biologia , przedmioty zawodowe
mgr Anna Benedyczak wychowa internatu
mgr inż. Bogdan Budner mechanizacja rolnictwa, przedmioty zawodowe
mgr inż. Katarzyna Fijałkowska wychowawca internatu
mgr Patryk Glonek język rosyjski, język angielski
mgr inż. Magdalena Grabowska geografia, chemia
mgr Beata Kmieć biologia, zajęcia rewalidacyjne
mgr Anna Gerlach język angielski
mgr Agnieszka Komorowska bibliotekarz
mgr Eliza Konopińska język polski, etyka , zajęcia rewalidacyjne
mgr inż. Mariola Krawczak przedmioty zawodowe
mgr Magdalena Drosik wychowawca internatu
mgr inż. Magdalena Ligocka biologia, przedmioty zawodowe
mgr inż. Alina Madziarska fizyka, matematyka
mgr inż. Andrzej Madziarski przedmioty zawodowe
mgr inż. Żaneta Marcinek podstawy przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe
mgr Karolina Wesołowska język polski
mgr inż. Barbara Nawrocka przedmioty zawodowe
mgr Magdalena Nawrocka historia, wiedza o społeczeństwie ,
mgr Zbigniew Nawrocki matematyka
mgr Tomasz Nowak język angielski
mgr inż. Michał Okulski przedmioty zawodowe
mgr Halina Budner geografia
ks. mgr Rafał Pęchorzewski religia
mgr Mariusz Stefaniak edukacja dla bezpieczeństwa, edukacja mundurowa
mgr Kamila Woźniak-Wachsman hit, historia, geografia
mgr Kamila Tomaszewska język polski
mgr Joanna Wojcińska pedagog szkolny
mgr Agnieszka Glonek język rosyjski
mgr inż. Lilla Żurawska przedmioty zawodowe
Pracownicy administracji i obsługi:
Teresa Adamska
Wioleta Barcikowska
Krystyna Grzelak
Anna Nadolska
Aleksandra Błażejczak
Alina Wiktorowicz
Maria Kupska
Dariusz Kwiatkowski
Dorota Lewandowska
Ewa Wawrzyniak
Aleksandra Wencka
 Józef Perdał
Jolanta Sobieralska