60-lecie

Zarys historii szkoły
Szkoła w roku jubileuszu 60-lecia
Internat
Pracownia komputerowa
Imię szkoły
Sekcja strzelecka
Biblioteka
ZNP przy ZSP w Kościelcu
Świetlica – koło teatralne i zespół muzyczny
Samorząd Uczniowski
Grono nauczycielskie 1946 – 2006
Pracownicy administracji i obsługi