75 lecie

W obecnym roku nasza szkoła obchodzi 75 urodziny. Z tej okazji chcemy powspominać. Od marca do czerwca będziemy publikowali, w odcinkach, najważniejsze wydarzenia z bogatej historii szkoły. Prosimy o udostępnianie, komentowanie, lajkowanie oraz przesyłanie własnych anegdot ze szkolnej ławy.

Cz. 1. 1946 – 1956

Zaczęło się w 1946 roku, kiedy to wydział Oświaty Rolniczej w Bydgoszczy przejął pałac rodu Dąmbskich oraz park i gospodarstwo rolne na cele oświatowe i powołał Państwowe Żeńskie Liceum Rolnicze z internatem. Pierwszym dyrektorem została inż. Jadwiga Kowalska, a grono pedagogiczne stanowiły 3 nauczycielki. Zadaniem 3-letniej szkoły było m.in. kształcenie instruktorek i nauczycielek szkół rolniczych. Ukończenie szkoły umożliwiało kontynuowanie nauki na wyższych uczelniach. Placówka na przestrzeni lat zmieniała nazwy, cykle i sposoby kształcenia od stacjonarnych po zaoczne, ale zawsze związana była z rolnictwem. Ważne wydarzenia to: elektryfikacja szkoły w 1947 roku, rozpoczęcie nauki przez chłopców w 1950 roku, powstanie Państwowego Technikum Rolniczego w 1952 roku.


Cz.2 1956-1966

Pod koniec roku 1955 został oddany do użytku szkoły budynek dydaktyczny typu pawilonowego , zwany potocznie po dziś dzień „barakiem”. W 1958r. przeprowadzono reorganizację szkoły, powołując do życia Roczną Żeńską Szkołę Rolniczą-Gospodarczą określaną jako ”szkoła żon”. W 1960 r. odbył się „Pierwszy Zjazd Absolwentów” z okazji 15-lecia istnienia szkoły. W tym samym roku zmieniono cykl nauczania w Technikum Rolniczym na 4-letni. Rozszerzono również ofertę edukacyjną powołując do życia 3-letnie Technikum Rolnicze na podbudowie szkoły zasadniczej.


 

Cz.3 1966-1976

Przedstawiamy kolejną część historii szkoły w Kościelcu. Rok 1970 przynosi zmianę na stanowisku dyrektora, Zygmunta Wielowiejskiego zastąpił Jerzy Frankiewicz. W 1971r. otwarto w Kościelcu Zaoczne i Telewizyjne Technikum Rolnicze. Jego słuchacze korzystali z audycji emitowanych w telewizji, a egzaminy semestralne zdawali w szkole. Z nowej oferty korzystali głownie pracownicy PGR i spółdzielni produkcyjnych. Ranga szkoły wzrosła w roku 1975, kiedy to powołano Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w skład którego wchodziły szkoły rolnicze w Inowrocławiu, Kobylnikach i Gniewkowie . W czasie wolnym organizowane były liczne wycieczki, rajdy ,obozy cieszące się dużą popularnością wśród młodzieży. Prężnie działał zespół akrobatyczny pod kierunkiem Tadeusza Jakusika. Sławę szkole przyniósł zespół taneczny, którym opiekowała się Magdalena Jakubczyk.


Cz.4 1976-1986

Zapraszamy do odbycia kolejnej sentymentalnej podróży. Pod koniec lat 70-tych rozpoczęło działalność w Kościelcu 5- letnie Technikum Rolnicze oraz Policealne Studium Rolnicze. Na przełomie lat 70-tych i 80-tych bardzo rozwinęło się szkolne życie pozalekcyjne, odbywały się liczne festyny, rajdy, prężnie działało szkolne koło PTTK. Wieloletnim opiekunem był p. Bronisław Urban, a następnie nauczyciel historii p. Jan Dankowski. Organizowane wycieczki i obozy wspominane były mile długo przez uczestników. Wspaniały czas! Ktoś rozpoznaje siebie?