Samorząd internatu

SAMORZĄD MŁODZIEŻOWEJ RADY INTERNATU W ROKU SZK. 2015/2016
Przewodniczący Norbert Sobecki
Zastępca Przewodniczącej Paulina Żelazek
Skarbnik Żaneta Kucharska
Sekretarz Szymon Czyrzniak
Opiekun MRI mgr Beata Oleksiak
SEKCJA OPIEKUN
Pomocy w nauce Agata Kunicka
Kulturalno-oświatowa Agnieszka Bassa
Sanitarno-higieniczna Agnieszka Bassa
Socjalno-bytowa Beata Oleksiak
Sportowa Anna Benedyczak