Samorząd internatu

SAMORZĄD MŁODZIEŻOWEJ RADY INTERNATU W ROKU SZK. 2022/2023
Przewodniczący Agata Lewandowska
Zastępca Przewodniczącej Łukasz Konieczny
Skarbnik Arslan Parmakulyyev
Sekretarz Timofii Gladkikh
Opiekun MRI mgr Beata Oleksiak
SEKCJA OPIEKUN
Pomocy w nauce Agnieszka Bassa
Kulturalno-oświatowa Anna Benedyczak
Sanitarno-higieniczna Katarzyna Fijałkowska
Socjalno-bytowa Beata Oleksiak
Sportowa Magdalena Kaniewska