Kursy Kwalifikacyjne

Czas trwania kursów zależy od rodzaju kwalifikacji.

Uczestnikiem Kursu może być osoba, która ukończyła 18 lat.
Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie  gimnazjum lub szkoły podstawowej 8-klasowej.

Będąc uczniem jakiejkolwiek szkoły średniej możesz po ukończeniu 18 lat rozpocząć Kwalifikacyjny  Kurs  Zawodowy
i po pomyślnie zdanym egzaminie, zdobyć dodatkowe kwalifikacje w zawodzie, potwierdzone dokumentem wystawionym
przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku

KWALIFIKACJE:

R. 03   Prowadzenie produkcji rolniczej
R. 06   Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie
R. 16   Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
R. 05   Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
R. 18   Planowanie i organizacja prac ogrodniczych
R. 23  Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska
R. 24  Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych

M. 01  Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
M. 02  Obsługa techniczna oraz naprawa maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie
M. 46  Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie         

T. 02  Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
T. 17  Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich
T. 06  Sporządzanie potraw i napojów
T. 15  Organizacja żywienia i usług gastronomicznych  

WYMAGANE DOKUMENTY:
– podanie
– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły)
– świadectwo ukończenia szkoły
– 1 zdjęcie

Zajęcia odbywają się:
Piątek –  od 14.00 do 19.45
Sobota – od 07.55 do 18.05

wersja pdf:

Podanie_na_kurs_kwalifikacyjny