Testy sprawności fizycznej

Kandydaci starający się o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego – Oddziału Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II

w Kościelcu będą musieli przejść testy sprawności fizycznej, za które dostaną dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym. Testy te pozwolą sprawdzić ogólną sprawność fizyczną kandydata, czyli szybkość, zwinność, siłę, siłę mięśni brzucha, skoczność i wytrzymałość.

Termin testów sprawnościowych: 10-11 czerwca 2021 r. godzina 14:00 (z podziałem na grupy i w rygorze sanitarnym) – zapisy wraz ze złożeniem podania do szkoły w sekretariacie – stacjonarnie lub telefonicznie (52 3511130)

Miejsce testów sprawnościowych: boisko lub sala gimnastyczna ( w zależności od warunków pogodowych) Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu

Złożenie zapisu na testy wraz z podpisem rodzica lub prawnego opiekuna są równoznaczne z oświadczeniem, że stan zdrowia dziecka umożliwia przystąpienie do testu sprawnościowego (wzór oświadczenia na stronie szkoły i w sekretariacie) 

UWAGA !!! Kandydaci przystępujący do egzaminu sprawności fizycznej muszą posiadać odpowiedni strój sportowy oraz obuwie sportowe.

 

kliknij, aby pobrać —>  OŚWIADCZENIE RODZICÓW TESTY OPW