Samorząd

Przewodniczący szkoły

ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
ŻANETA KUCHARSKA
JAGODA GROBLEWSKA
ALEKSANDRA POPIOŁEK
OLIWIA GROBELNIAK
MICHAŁ OLLER
MATEUSZ TORBA
MARCELI MIELIŃSKI
RAJMUND KOŁODZIEJCZAK
MICHAŁ KOZŁOWSKI
NOWI CZŁONKOWIE Z KLAS PIERWSZYCH
JAGODA ORZECHOWSKA
KRZYSZTOF NIEZNALSKI
TYMON ULATOWSKI
OBSŁUGA SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO
MATEUSZ TORBA
DOMINIK BISKUPIAK
KACPER KOWALEWSKI
OSKAR KLEPSA
  • PROWADZENIE TABLICY INFORMACYJNEJ „SAMORZĄD UCZNIOWSKI”
  • UDZIAŁ W AKCJACH CHARYTATYWNYCH TYPU POMOCNIK ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA, GÓRA GROSZA, ZBIÓRKA DLA ZWIERZĄT
  • PROWADZENIE KRONIKI SZKOLNEJ I REJESTROWANIE WYDARZEŃ SZKOLNYCH
  • OPIEKA NAD IZBĄ PATRONA SZKOŁY
  • PROWADZENIE TABLICY OKOLICZNOŚCIOWEJ Z SUKCESAMI I Z ŻYCIA SZKOŁY
  • SZCZĘŚLIWY NUMEREK
  • ORGANIZACJA, POMOC W ORGANIZACJI I UCZESTNICTWO W SZKOLNYCH IMPREZACH KULTURALNYCH
  • INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ I WŁĄCZANIE WSZYSTKICH UCZNIÓW W ŻYCIE SZKOŁY
  • UDZIAŁ W SZKOLENIACH I ZJAZDACH SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH
  • WSPÓŁPRACA Z GRONEM PEDAGOGICZNYM I DYREKCJĄ SZKOŁY