Kadra

Kierownik Internatu:
mgr Beata Oleksiak
Wychowawcy Internatu:
mgr Agnieszka Bassa
mgr Agata Kunicka

mgr Katarzyna Fijałkowska

mgr Anna Benedyczak

mgr Magdalena Kaniewska