Samorząd

Samorząd Młodzieżowej Rady Internatu w roku szk. 2022/2023
Przewodniczący Agata Lewandowska
Zastępca Przewodniczącej Łukasz Konieczny
Skarbnik Arslan Permakulyyev
Sekretarz Timofii Gladkikh
Opiekun MRI mgr Beata Oleksiak

 

sekcja opiekun
Pomocy w nauce Agnieszk Bassa
Kulturalno-oświatowa Anna Benedyczak
Sanitarno-higieniczna Katarzyna Fijałkowska
Socjalno-bytowa Beata Oleksiak
Sportowa Magdalena Kaniewska