Zajęcia

Wychowankowie mają możliwość rozwijania zainteresowania i zamiłowań oraz zdobywania w wybranych przez siebie dziedzinach dodatkowych umiejętności. Młodzież korzysta ze szkolnych obiektów sportowych: sali gimnastycznej, siłowni i boiska sportowego. Uczęszcza na treningi tenisa ziemnego, które prowadzone są przez instruktora z „Goplanii”. Ponadto od kilku lat bierze udział w turniejach i lokalnych rozgrywkach sportowych pomiędzy internatami i placówkami opiekuńczo – wychowawczymi naszego regionu (w piłce nożnej, siatkowej, koszykowej, w tenisie stołowym i szachach).

Do internatu zapraszani są instruktorzy tańca i aerobiku. Dużym zainteresowaniem cieszą się spotkania z nauczycielami w ramach kół zainteresowań, podczas których młodzież nabywa umiejętności robienia stroików świątecznych, elementów dekoracyjnych, uczy się zasad nakrywania do stołu, podawania potraw, poznaje tajniki gotowania i pieczenia. Efektem tych spotkań jest wystawa prac wykonanych przez wychowanków i coroczny przedświąteczny wystrój internatu.

W ramach koła informatycznego młodzież tworzy strony internetowe, opiekuje się i instaluje oprogramowanie w komputerach kawiarenki internetowej, poznaje oprogramowanie przydatne do tworzenia grafiki komputerowej oraz zajmuje się także prostą naprawą sprzętu komputerowego.
W internacie odbywają się warsztaty profilaktyczno – psychologiczne „Nasze spotkania”. Służą one nauce umiejętności psychologicznych, rozumienia siebie, kierowania sobą, porozumiewania z innymi, radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz pomagania innym i wspomagania innych.

Zajęcia Termin
zajęcia sportowe – sala gimnastyczna poniedziałek – 19.00-20.30
tenis ziemny – sala gimnastyczna środa – gr I – 15.00-16.00
gr II – 16.00-17.00
koło komputerowe wtorek, g. 17.00-18.00