Kalendarium szkoły

KALENDARIUM SZKOŁY

1945 Przejęcie obiektu na cele szkoły rolniczej przez Wydział Oświaty Rolniczej WRN Bydgoszcz.
1946 Powołano Państwowe Żeńskie Liceum Gospodarstwa Wiejskiego.
1949 Otwarcie Liceum Rolniczego Hodowli Roślin.
1952 Przemianowanie na Państwowe Technikum Rolnicze (5-letnie).
1959 Utworzenie Rocznej Szkoły Rolniczo-Gospodarczej.
1960 Utworzenie Technikum Rolniczego (4-letnie).
1964 Powstanie Technikum Rolniczego 3-letniego na podbudowie Zasadniczej Szkoły Rolniczej.
1971 Utworzenie Zaocznego Telewizyjnego Technikum Rolniczego.
1975 Powołanie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego.
1978 Utworzenie Policealnego Studium Rolniczego.
1989 Powstanie Technikum Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego.
1996 Utworzenie Technikum Technologii Żywności.
1997 Powołanie Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego.
1998 Organem prowadzącym szkołę zostaję Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu.
2000/2001 Powstaje 4-letnie liceum ogólnokształcące.