Życie kulturalne

Kościelec położony jest na pięknej i żyznej Ziemi Kujawskiej, o której z wielkim uczuciem pisał jej syn – Jan Kasprowicz z Szymborza. Jest tu park w pobliżu lasu i rzeki Noteć, także jeden z najstarszych kościołów w Polsce i pałac, w którym kiedyś mieściła się szkoła z internatem.

W takim otoczeniu kwitła kultura tutejszej szkoły. Młodzi ludzie chętnie uczestniczyli w jej życiu. Wyjeżdżali do teatru, kina, na spotkania z ciekawymi ludźmi, koncerty, wycieczki itp. Młodzież organizowała różne programy artystyczne związane ze świętami państwowymi i kościelnymi. Inscenizacje, śpiewy, deklamacje, wieczornice, łatwiejsze sztuki teatralne tworzyły repertuar świetlicy, chętnie oglądany przez gości ze wsi Kościelec.

Ciekawie zapewne wyglądał wyjazd końmi do Inowrocławia na przedstawienie: „Śmierć za kominem” (01.02 1948r.). Warto też odnotować, że młodzi ludzie obejrzeli „Grube ryby” w Inowrocławiu, a na scenie grał sam Solski. Interesująco przebiegały dożynki, na których śpiewano i tańczono. Do Kościelca przyjeżdżał teatr i kino objazdowe z Bydgoszczy.

Młodzież spotykała się z pisarzami: G. Morcinkiem (27.09 1948r.), A. Fiedlerem (20.10 1948r.), W. Żukrowskim (10.10 1949r.), M. Szypowską (1960r. – świetlica szkolna).

Należy odnotować kujawskie dożynki (09.09 1949r.), na których drugie miejsce zdobył zespół uczennic Państwowego Żeńskiego Liceum Gospodarstwa Wiejskiego za pomysłowe stroje ludowe i inscenizację. W konkursie recytatorskim, który odbył się w Inowrocławiu (1958r.), uczennice z Kościelca zdobyły następujące miejsca: pierwsze – T. Oleszek, drugie – E. Wisse. Obie zakwalifikowały się do eliminacji wojewódzkich.

Obecnie w programie edukacyjnym szkoły w Kościelcu zapewniono także uczniom dostęp do życia kulturalnego oraz rozrywki. Młodzież wyjeżdża na seanse filmowe (ostatnio obejrzane filmy to: „Ogniem i mieczem”, „Pan Tadeusz”, „Folwark zwierzęcy”, „Przedwiośnie”), spektakle teatralne („A. Mickiewicz – „Barwna opowieść o życiu i twórczości”, „Skąpiec”, „Poskromienie złośnicy” i inne), do muzeów w Inowrocławiu i Szymborzu, rodzinnej wsi J. Kasprowicza. Niektóre imprezy artystyczne odbywają się na terenie szkoły. Są to spotkania z aktorami, piosenkarzami, muzykami, pisarzami.

Ważnym wydarzeniem był koncert słowno – muzyczny w wykonaniu artystów warszawskich, a także występ Jerzego Zelnika w kościele św. Małgorzaty w Kościelcu, spotkanie z Leszkiem Długoszem (Pakość), koncerty na terenie szkoły – Tomasza Żółtko i Jerzego Szareckiego, Marka Tercza, artystów – muzyków z Łodzi (koncertowy zawrót głowy).

Szkoła ma kontakty z teatrami z Bydgoszczy, Torunia, Warszawy, Wrocławia, Krakowa i Łodzi.

Uczniowie biorą chętnie udział w różnego rodzaju konkursach. Do ważniejszych osiągnięć należą:

1990 – Prace literackie o Stanisławie Przybyszewskim wyróżnione w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy.

1995 – Prace wyróżnione w konkursie wojewódzkim na temat AIDS:

                A.Manikowska,

H. Andryszak,

A. Nieznalski.

1998 – Wojewódzki konkurs „Europa w szkole”. Wyróżnieni uczniowie:

                K. Losik,

                A. Piotrowska,

R. Wołyniak.

1999 – Rejonowy konkurs „Pomagajmy potrzebującym – bądź z nami”

– w konkursie poetyckim:

                I miejsce – M. Lewicka,

                II miejsce – M. Szeliga,

– w konkursie na ciekawe opowiadania:

                I miejsce – M. Lewicka,

                II miejsce – M. Domagalska.

– w konkursie na plakat:

II miejsce – A. Markowska

 

1999 – Wojewódzki konkurs „Europa w szkole” – nagroda Ł. Hadrych.

2000 – Ogólnopolski konkurs „Znaczenie 2000 lat chrześcijaństwa w historii i kulturze narodu polskiego”

                II miejsce – M. Szajewski,

                III miejsce – M. Pikuła,

Młodzież naszej szkoły organizuje również dyskoteki, otrzęsiny klas pierwszych, programy artystyczne i akademie. Bierze aktywny udział w warsztatach i zajęciach integracyjnych, wyjeżdża na szkolenia.

Można powiedzieć, że życie kulturalne w kościeleckiej szkole od początków jej istnienia pięknie się rozwijało i kwitnie po dzień dzisiejszy.

oprac.: Regina Dankowska

 

RELIGIA W SZKOLE

Szkoła w Kościelcu troszczy się nie tylko o wykształcenie intelektualne swoich wychowanków, ale zapewnia również rozwój duchowy i religijny, aby każdy uczeń mógł rozwijać te wartości, które wyniósł z domu rodzinnego.

W okresie powojennym, kiedy szkoła rozpoczęła swoją działalność, religii uczył ks. Feliks Błażejewski, który był proboszczem w Kościelcu. W drugiej połowie lat 50-tych, podczas tzw. „odwilży politycznej” religia powróciła do szkoły i uczył jej ówczesny proboszcz z Kościelca ks. Kazimierz Gliński. Następnie przez 30 kolejnych lat uczniowie uczęszczali na plebanię w Kościelcu, gdzie odbywały się lekcję religii. W tym czasie szkołę kończyli uczniowie, którzy odkrywali w sobie powołanie do stanu duchownego.

Absolwenci ZSCKR: ks. Ryszard Kopczyński ukończył szkołę w 1980r., następnie odbył studia na Akademii Rolniczej w Szczecinie i w 1985r. wstąpił do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1991r. i obecnie swoją posługę kapłańską wykonuje jako Dyrektor Domu Księży Emerytów w Gnieźnie.

Ksiądz Piotr Szczuryk to kolejny absolwent, który szkołę ukończył w 1987r. i następnie wstapił do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie i święcenia kapłańskie otrzymał w 1993r., a obecnie jest wikariuszem w parafii w Gąsawie k. Żnina.

Kiedy religia wróciła do szkoły, katechizowanie młodzieży zostało powierzone proboszczowi z Ostrowa k. Janikowa ks. mgr Adamowi Walendowskiemu, który uczył w latach 1990 – 1998. Od 1998 roku lekcji religii w szkole uczy ks. mgr Marek Siwka, który jest kolejnym proboszczem w Ostrowie k. Janikowa.

Obecnie w Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie są następujący absolwenci: Sławomir Gniewoski (1997r.) i Tomasz Rachowiecki (1998r.). Po maturze w 2201r., do Nowicjatu Księży Misjonarzy Werbistów wstąpił Przemysław Szumacher.

Młodzież ZSCKR uczestniczyła w Ogólnopolskim Konkursie „Znaczenie 2000 lat chrześcijaństwa w historii i kulturze narodu polskiego. Konkurs był zorganizowany przez Akcję Katolicką w Polsce i Ministerstwo Edukacji Narodowej, gdzie w różnych dyscyplinach uczniowie zajęli czołowe miejsca. Każdego roku bierzemy udział w Olimpiadzie Wiedzy Religijnej. Nasi uczniowie uczestniczą również w Światowych Dniach Młodzieży oraz w Europejskim Spotkaniu Młodych w Taize. Od kilku lat wzrasta grupa uczniów, którzy podczas letnich wakacji uczestniczą w pieszych pielgrzymkach na Jasną Górę. W ten sposób młodzież o większych zainteresowaniach religijnych pogłębia swoje życie duchowe, aby w przyszłości dzielić się tym co otrzymuje w wieku szkolnym.

SPOTKANIA, KTÓRYCH NIE ZAPOMNIMY

07.11 1991 – wizyta Prymasa Polski Kardynała Józefa Glempa.

24.05 1994 – Kardynał Józef Glemp Prymas Polski w naszej szkole.

oprac.: ks. Marek Siwka

 

BIBLIOTEKA

Ważną rolę w procesie dydaktyczno – wychowawczym szkoły spełnia biblioteka jako pracownia interdyscyplinarna. W październiku 1999r. została ona przeniesiona z pałacu do budynku nowej szkoły. Siedziba jej składa się z trzech pomieszczeń o powierzchni 80m2. Księgozbiór biblioteki liczy około 10.000 woluminów, kilkadziesiąt kaset video i magnetofonowych, prenumerowanych jest 30 tytułów czasopism specjalistycznych i ogólnotematycznych. Kierunki gromadzenia zbiorów zgodne są z typami szkół wchodzących w skład ZSCKR. Dostępna jest tutaj literatura pomocnicza do przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących, lektury, a także chętnie wypożyczana przez młodzież beletrystyka.

Uczniowie, odwiedzający czytelnię, mogą zdobywać wiadomości korzystać z warsztatu informacyjnego (katalogi, kartoteka zagadnieniowa i tekstowa) oraz z księgozbioru podręcznego. W czytelni młodzież może miło spędzić wolny czas, przeglądając np. czasopisma. Organizuje też chętnie różnorodne imprezy kulturalno – rozrywkowe odbywające się w bibliotece i na terenie szkoły.

oprac. Agnieszka Komorowska

 

 

PRACOWNIA POLONISTYCZNA 1992-2001

Klasa została wyposażona w funkcjonalne i estetyczne meblościanki, w których są książki, podręczniki, ilustracje itp. Jest dostosowana do wykorzystania środków audiowizualnych. Telewizor i video można było zakupić dzięki bezinteresownej pomocy p. Agnes Brens z Holandii.

Klasa polonistyczna ma przybliżyć uczniom literaturę Polski i świata. Na ścianach wiszą portrety pisarzy, także reprodukcje obrazów związanych z krajobrazem Polski i jej historią. Znajdują się plansze dotyczące literatury, teorii literatury, sztuki i filozofii. Eksponuje się pewne materiały na stałe, aby uczeń, często je widząc, rozszerzał i utrwalał swoje wiadomości.

Nauczyciel i uczeń mają do dyspozycji różna czasopisma, książki, tomiki poezji, które można czytać nie tylko na lekcjach, ale także w wolnych chwilach – na przerwach.

W pracowni znajduje się też gazetka ścienna, na której pojawiają się różne tematy związane z aktualnymi wydarzeniami. Do ciekawszych można zaliczyć „W. Szymborska otrzymała Nobla”, „Rok Mickiewiczowski – w 200-letnią rocznicę urodzin wieszcza”, „Rok 2000 Rokiem Reymontowskim”.

W klasie polonistycznej organizowane są różne wystawy np. „Europa w szkole”, czy też „Znaczenie 2000 lat chrześcijaństwa w historii i kulturze narodu polskiego”. Wystawa ta cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów. Zgromadzone zostały książki o tematyce religijnej, czasopisma, reprodukcje obrazów, widokówki, kasety z nagraniami pieśni religijnych, dewocjonalia.

Przedłużeniem klasy polonistycznej jest zaplecze, w którym znajdują się różne pomoce do języka polskiego.

W pracowni są zadbane ławki i krzesła z Holandii. Na oknach stoją kwiaty, wiszą firanki i zasłonki. Uczniowie mówią, że jest przytulnie i czują się jak w domu.

Obecność w takiej klasie ma inspirować do myślenia polonistycznego.

Uczniowie brali udział w konkursach:

 

  • historyczno – literackim „A. Mickiewicz w dwusetną rocznicę urodzin poety” (Bydgoszcz),
  • wojewódzkim konkursie poetyckim im. A. Mickiewicza,
  • dyktandach (Bydgoszcz),

 

  • pozaszkolnych konkursach poetyckich.