Biblioteka

Siedziba naszej biblioteki liczy około 80 m2, składa się z trzech pomieszczeń: czytelni z 16 stałymi miejscami, pomieszczeniem z regałami na książki oraz zapleczem – pokojem pracy.
Czytelnicy mają zapewniony wolny dostęp do półek.
W czytelni znajduje się kserokopiarka, telewizor i odtwarzacz DVD, w grudniu 2005r. biblioteka wzbogaciła się o 4 nowoczesne stanowiska komputerowe z dostępem do internetu, drukarkę, skaner (razem mamy już 5 komputerów!).
Zbiory biblioteki liczą ok. 11 tys. woluminów, kilkadziesiąt kaset video, magnetofonowych oraz różnego rodzaju płyt CD, DVD. Wszelkie gromadzone materiały zgodne są z kierunkami kształcenia w naszej szkole i z oczekiwaniami użytkowników biblioteki.
Mamy pokaźny zbiór literatury fachowej dotyczącej rolnictwa, ogrodnictwa, przetwarzania płodów rolnych, technologii gastronomicznej. Nie mniej duży nacisk kładziony jest również na kształcenie ogólne uczniów, w związku z tym systematycznie uzupełniany jest zbiór lektur, księgozbiór podręczny, oraz zbiór książek beletrystycznych. Ostatnio kładziony jest nacisk na rozbudowę działu „Regionalia” w którym gromadzone są pozycje związane z naszym regionem .
Od 4 listopada 2005 roku szkoła nasza nosi imię Jana Pawła II., dlatego też biblioteka szkolna szczyci się bogatym zbiorem książek i innych materiałów związanych właśnie z osobą naszego Patrona.
Gromadzone są też roczniki wcześniej zaprenumerowanych czasopism. Większość zakupów dla biblioteki pokrywana jest z funduszu Rady Rodziców, ale szukamy też innych dróg pozyskiwania książek. Wspierają nas inowrocławskie drukarnie, do stycznia 2006, otrzymaliśmy od nich w darze książki w kwocie ok. 2000 zł.
Na nasze prośby odpowiadają zaprzyjaźnione księgarnie, stosując upusty lub przekazując nieodpłatnie książki. Współpraca nauczycieli z różnymi wydawnictwami owocuje pozyskiwaniem dla biblioteki np. słowników, atlasów czy podręczników.
Otrzymujemy także książki z Fundacji Pomocy Bibliotekom Szkolnym z Warszawy. Również goście odwiedzający naszą szkołę przekazują nam w darze książki, tak było np. w przypadku kilkakrotnego pobytu w naszej szkole prymasa kardynała J.Glempa. książki ofiarowują nam także uczniowie naszej szkoły, absolwenci i nauczyciele.
Celem głównym działalności biblioteki jest obok dostarczania gotowych informacji, przygotowanie uczniów do samodzielnego ich wyszukiwania we wszystkich możliwych nośnikach, począwszy od encyklopedii a na interenecie skończywszy. Uczniowie mają do dyspozycji tradycyjne katalogi, bardzo rozbudowaną kartotekę tekstową i zagadnieniową i oczywiście internet.
Duży nacisk kładziony jest na rozbudzanie potrzeb intelektualnych, a co za tym idzie na uczenie młodzieży aktywnego odbioru dóbr kulturalnych. Organizuję w bibliotece różnorodne konkursy, wystawy, przedstawienia, a także staram się uczestniczyć z młodzieżą w tego typu wydarzeniach poza szkołą . Biblioteka to również miejsce kultywowania tradycji szkoły, regionu, kraju; gromadzimy odpowiednie materiały dot. obrzędów i zwyczajów regionalnych , organizujemy wystawy, imprezy okolicznościowe, gromadzone i systematyzowane są wiadomości nt. naszego regionu, gminy, powiatu.
W bibliotece prowadzone są zajęcia ze ścieżki międzyprzedmiotowej „Edukacja czytelnicza i medialna”,. W realizacji ścieżki uczestniczy kilkunastu nauczycieli. Głównymi celami realizacji ścieżki są m.in. uświadomienie uczniom roli mediów we współczesnym świecie, a także przygotowanie do świadomego i krytycznego odbioru informacji płynących z mediów.
Od kilku lat pod moim kierunkiem prowadzona jest szkolna gazetka ścienna przed wejściem do biblioteki pod nazwą „Jazda kulturalna”. Treści kulturalno – rozrywkowe przygotowywane są co miesiąc przez wypróbowany zespół uczniów.
W bibliotece organizowane są różnorodne wystawy, konkursy czy przedstawienia dla całej społeczności szkolnej. Wymienię tu kilka z ostatnich lat. Do tradycji szkoły należą Andrzejki obchodzone corocznie w pomieszczeniach biblioteki, cieszą się one dużym zainteresowaniem. W roku szkolnym 2002/2003 w ramach obchodów Dni Walki Z Uzależnieniami, zaprezentowano przedstawienie” Kraina palaczy”, natomiast z okazji święta zmarłych przygotowano montaż słowno – muzyczny „Non omnis moriar”.
W kolejnym roku 2003/2004, z okazji światowego Dnia Walki Z AIDS, przygotowane zostało widowisko „Talk show. Rozmowy na każdy temat: AIDS”. W kwietniu zaś z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich zorganizowano konkurs wiedzy o książce i prawach autorskich., w tym samym roku odbyło się przedstawienie z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Natomiast w roku szk. 2005/2006 z okazji 11 Listopada odbył się konkurs animacyjno – historyczny pt.” Żywy obraz”, a w kwietniu zaprezentowano montaż „Kochaj świat kochaj życie .Carpe diem!” Z biblioteką chętnie współpracują nauczyciele różnych przedmiotów np. przy organizacji wymienionych przestawień czy konkursów.
W bibliotece panuje miła i przyjazna atmosfera, młodzież chętnie odwiedza czytelnię nie tylko po to, aby uzyskać potrzebną informację, ale też niejednokrotnie odpocząć od szkolnego zgiełku. Zaprzyjaźniona grupa uczniów chętnie uczestniczy w proponowanych działaniach . Biblioteka jest ważnym ogniwem w działalności całej szkoły i mam nadzieję, że dobrze wypełnia swoją funkcje dobrze.

Oprac. Agnieszka Komorowska