Grono nauczycielskie 1946 – 2006

Lp. Imię i nazwisko Przedmiot nauczania
1. Jadwiga Kowalska dyrektor, hodowla zwierząt
2. Leokadia Januszewska żywienie rodziny
3. Maria Kutowska język polski, język francuski
4. Maria Dudzik zasady żywienia
5. Władysław Falkowski fizyka, matematyka
6. Ewa Mazurek hodowla zwierząt
7. Irena Benedykcińska botanika, zoologia, organizacja
8. Maria Glapińska język polski
9. Janina Chrzuszczyńska wychowanie fizyczne
10. Zygmunt Rodziewicz dyrektor, org., uprawa, wiad. o Polsce
11. Bolesław Doktor przedmioty zawodowe rolnicze
12. Janina Rodziewicz język polski, dział świetlicowy
13. Barbara Rzadkiewicz język angielski
14. Zygmunt Zmyślony wychowawca internatu
15. Jerzy Mech wychowawca internatu
16. Franciszek Pawelec ogrodnictwo, mechanizacja rolnictwa
17. Helena Martyn język rosyjski
18. Zdzisław Grącki matematyka, fizyka, miernictwo
19. Zygmunt Wielowiejski dyrektor, geogr., jęz.ros., wiad. o Polsce
20. Bronisław Urban chemia, uprawa, organizacja
21. Krystyna Urban język polski, język angielski, historia
22. Tadeusz Bielski wychowawca internatu
23. Sobociński Tadeusz organizacja, hodowla
24. Alojzy Kurek mechanizacja rolnictwa
25. Tadeusz Gajdus zoologia, botanika, ochrona roślin
26. Józef Barcikowski organizacja, uprawa, hodowla
27. Karol Zieliński wychowanie fizyczne
28. Jerzy Sobczak mechanizacja rolnictwa
29. Tadeusz Jakusik wychowanie fizyczne
30. Magdalena Jakubczyk wychowawca internatu
31. Jerzy Frankiewicz dyrektor, uprawa, ogrodnictwo
32. Franciszek Pluta wychowanie fizyczne
33. Henryk Małek kierownik internatu
34. Maria Powalska biblioteka
35. Jan Rozkwitalski nauka zawodu
36. Tadeusz Ziółkowski dyrektor, matematyka, fizyka, chemia
37. Heliodor Czarnolewski chemia
38. Irena Staniszewska język polski
39. Mieczysław Ruchniak dyrektor, język polski
40. Wojciech Łada zajęcia praktyczne
41. Kajetan Krysiński chemia
42. Wiesław Dąbek wicedyrektor, chemia
43. Andrzej Zieliński wychowawca internatu
44. Małgorzata Tracz surowce, zajęcia praktyczne
45. Władysław Andrzejewski kierownik szkolenia praktycznego, prod. roślinna
46. Andrzej Wadyński zajęcia praktyczne
47. Mirosław Głodek fizyka
48. Wiesława Rutkowska pracownia analizy chemicznej
49. Renata Zielińska WGD – szycie
50. Michał Połowińczak historia, geografia
51. Michał Mikołajewski historia
52. Edward Koźliczak wychowanie fizyczne
53. Halina Franczak język angielski
54. Beata Michalska język angielski
55. Daria Węska hodowla
56. Piotr Szydłowski fizyka
57. Aleksandra Czeszejko język angielski
58. ks. Adam Walendowski religia
59. Maria Malak technologia żywności, technika gastronomiczna
60. Jan Dankowski dyrektor, historia, WOS
61. Bogdan Budner wicedyrektor, mechanizacja,
62. Beata Oleksiak kierownik internatu
63. Wojciech Oleksiak informatyka
64. Anna Andrzejewska biologia z ochroną środowiska, roln. ekologiczne
65. Grzegorz Białecki ekonomika, marketing
66. Małgorzata Bawej produkcja zwierzęca, mikrobiologia, biologia
67. Karol Błażejczak podst. tech. urządz. zakładów gastr., nauka jazdy
68. Halina Budner geografia
69. Marcin Budner wychowanie fizyczne
70. Anna Stefańska język angielski
71. Regina Dankowska język polski
72. Ireneusz Fijałkowski mechanizacja, przep. ruchu drog., zaj. prakt.
73. Halina Hleb-Koszańska muzyka
74. Lidia Janowska przedmioty ogrodnicze, zajęcia praktyczne
75. Edward Jaśtak fizyka
76. Monika Jóźwiak zajęcia z WGD – szycie
77. Małgorzata Kubiak wychowanie fizyczne
78. Beata Kulik technologia żywności, technika gastronomiczna
79. Anna Kulpa matematyka, fizyka
80. Agnieszka Komorowska biblioteka
81. Agnieszka Komorowska język angielski
82. Wiesław Kulawik wychowawca internatu
83. Leszek Kwiatkowski przetwórstwo mięsne, zajęcia praktyczne
84. Magdalena Ligocka przedm. ogrodn., kszt. terenów ziel., zaj. prakt.
85. Anna Lisiak chemia, analiza żywności
86. Stefan Łysiak technologia żywn., przetw. owoców i warzyw
87. Magdalena Nawrocka historia, geografia
88. Zbigniew Nawrocki fizyka, matematyka
89. Jarosław Cichowski przysp. obronne, wych. fizyczne, nauka jazdy
90. Elżbieta Rozkwitalska produkcja roślinna, zajęcia z WGD, zaj. prakt.
91. Jerzy Rębas wychowanie fizyczne
92. Andrzej Szczypior technika żywności, zajęcia praktyczne
93. Beata Szydłowska pedagog szkolny
94. Krystyna Sikora produkcja zwierzęca, zajęcia praktyczne
95. ks. Marek Siwka religia
96. Anna Żmudziejewska język rosyjski, zajęcia z WGD – gotowanie
97. Lilla Żurawska technika gastronomii
98. Katarzyna Żurek język angielski
99. Joanna Zwierz Język polski
100. Świtalski Maciej historia, WoS
101. Wojcińska Joanna pedagog
102. Bassa Agnieszka wychowawca internatu
103. Skwarek Andrzej produkcja zwierzęca, zajęcia praktyczne
104. Kościelak Izabela język polski
105. Zientarska Beata wychowawca świetlicy
106. Marcinek Żaneta ekonomika, zarządzanie firmą, marketing, zaj. prakt.
107. Dolot Maria zajęcia praktyczne
108. Kaczmarek Teresa przedmioty gasronomiczne, zaj. prakt.
109. Mróz Katarzyna język polski
110. Gapiński Piotr wychowanie fizyczne
111. Wojciechowski Jacek historia
112. Glonek Patryk język rosyjski
113. Burzyński Michał język angielski
114. Madziarska Alina fizyka
115. Andrzejewski Łukasz wychowanie fizyczne
116. Brończyk Paulina jezyk polski
117. Jesiołowski Maciej nauka jazdy
118. Madziarski Andrzej urządzanie zakładów gastronomicznych, zaj. prakt.
119. Nawrocka Barbara zaj. prakt
120. Niewiadomska Karolin język polski
121. Plachy Anna zaj. prakt.
122. Szabat – Fąferek Jadwiga zaj.prakt., analiza żywności
123. Rudnicka Hanna geografia
124. Gulańczyk Marek nauka jazdy
125. Kolasiński Bogdan nauka jazdy
126. Woźniak Kinga geografia
127. Komarowska Anna technologia gasronomiczna
128. Balawajder Monika matematyka
129. Zygadło Krystyna wychowawca internatu
130. Markiewicz Małgorzata matematyka, mechanizacja rolnictwa, zaj. prakt.
131. Krawczak Mariola analiza żywności, technologia żywności, zaj., prakt.
132. Przygodzka Izabela matematyka
133. Lipińska Katarzyna geografia
134. Wienckowska Agata wychowawca internatu
135. Cichowska Katarzyna język angielski
136. Grabowska Magdalena chemia, geografia
137. Monarski Wit nauka jazdy
138. Błażejczak Wioletta zaj. prakt.
139. Jabłońska Joanna wych. fizyczne
140. Larecka Anna zaj.prakt.
141. Idziak Magdalena matematyka, fizyka
142. Gorczyńska Barbara język rosyjski