Pracownia komputerowa

Początki pracowni sięgają do odległych, jak na warunki świata techniki komputerowej, czasów – do roku 1994. W tymże roku szkoła w Kościelcu (wtedy ZSCKR) otrzymała z funduszy unijnych pięć komputerów, które sprzężone w sieć typu Novell, rozpoczęły swój żywot na drugim piętrze w pracowni nr 21. Staraniem Dyrektora szkoły Jana Dankowskiego, salę szybko dostosowano do wymogów działania tego typu pracowni i rok ten należy uznać za moment w dziejach naszej szkoły jako początek nauczania przedmiotu o nazwie elementy informatyki.
Pierwszym nauczycielem informatyki i jednocześnie współorganizatorem pracowni był Wojciech Oleksiak. Zainteresowanie lekcjami było naturalnie duże – należy pamiętać, ze był to okres, kiedy informatyzacja w kraju dopiero rozpoczynała się na większą skalę. W działanie pracowni włączyły się także inne osoby, a nawet firmy na terenie Inowrocławia, z których jedna – Agencja grafiki komputerowej „Artpress” okazała się szczególnie pomocna przy konfigurowaniu oprogramowania sieciowego. Niemal jednocześnie z działalnością edukacyjną na terenie szkoły, rozpoczęła się także działalność propagująca technikę komputerową na terenie obejmującym okoliczne miejscowości. Szkoła rozpoczęła cykl kursów komputerowych, z których część dochodów została wykorzystana do zakupu oprogramowania i kolejnych jednostek.
Pracownia jako miejsce dość szczególne w szkole, była często odwiedzana przez oficjalnych gości szkoły z kraju oraz z zaprzyjaźnionej szkoły w Bladel z Holandii, a także przez rodziców naszych uczniów. W kolejnym roku z funduszy szkolnego gospodarstwa rolnego do pracowni trafiły następne dwa komputery. Pracownia dysponowała zatem siedmioma jednostkami w tym dedykowanym serwerem, który pracował bez zarzutu przez następnych kilka lat. Największą bolączką w tamtym okresie było podłączenie pracowni do Internetu. Problemy sięgały daleko poza nasze możliwości i dotyczyły przestarzałej centrali telefonicznej w miejscowym urzędzie pocztowym. Na internet przyszło nam jeszcze trochę poczekać.

   Rok szkolny 1996/97 rozpoczął bardzo owocną, pod względem obopólnych korzyści, współpracę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Dotyczyła ona organizacji i przeprowadzania kursów komputerowych dla zamieszkujących okoliczne miejscowości rolników oraz tych osób, które zamierzały zmienić swój zawód. Układ był dość prosty i klarowny: Agencja finansowała zakup sprzętu i opłacała wykładowców, szkoła udostępniała pomieszczenia i organizowała całość przedsięwzięcia. Trzeba przyjąć, nie bez podstaw, że od tego momentu nastąpił wyraźny przyrost sprzętu w naszej szkole. Można było pozwolić sobie wreszcie na kosztowną wymianę sprzętu i oprogramowania. W roku tym doszło także do porozumienia pomiędzy Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, reprezentowanym przez Dyrektora Jana Dankowskiego, a Szkołą Podstawową w Kościelcu, dyrektorem której był Janusz Losik. Celem porozumienia było umożliwienie wykorzystywania pracowni do nauczania uczniów w zakresie przewidzianym dla nich przez Ministerstwo Edukacji. I tak – jednego dnia do naszej szkoły ciągnęły zastępy dzieci z klas (początkowo) ósmych. Było to o tyle interesujące doświadczenie, że po ukończeniu szkoły podstawowej, wiele osób przychodziło do ZSCKR w celu kontynuowania nauki.
W latach 1996 – 99 nastąpiła całkowita wymiana na sprzęt nowej generacji. W roku 1998 doszło do przełomu, jeśli chodzi o podłączenie do Internetu. Tak szybko, jak to było tylko możliwe wystartowaliśmy ze stroną internetową, która informowała o naszej szkole. Nasza pierwsza strona była publikowana na serwerze toruńskiej firmy Multinet (www.zsckr.call.multinet.com.pl) i przetrwała do roku 2000.  Odwiedzono ją w tym czasie ponad 7000 razy. Lecz dopiero przejście na profesjonalny hosting firmy Home.pl dało nam niemal nieograniczone możliwości. Jako jednej z niewielu placówek szkolnych w Polsce udało nam się otrzymać adres internetowy naszej miejscowości: www.koscielec.pl, co zwykle jest zarezerwowane dla instytucji samorządowych i organizacji rządowych. Od tego czasu licznik odwiedzin wskazuje ponad 40000 (czerwiec 2006). Odwiedzali nas absolwenci, jak się okazuje, rozsiani nie tylko po całym kraju, ale także poza jego granicami (USA, Kanada, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Niemcy, Szwajcaria, Szwecja). Statystyki mówią również, że mamy odwiedziny z ponad 80 krajów całego świata. Strona jest często aktualizowana i wraz z zapanowaniem ery fotograficznych aparatów cyfrowych, coraz lepiej dokumentowana pod tym względem. Program nauczania został zoptymalizowany pod względem merytorycznym do możliwości pracowni. Można więc było skupić się bardziej na problemach wymiany informacji we współczesnym świecie oraz relacji tej wymiany do możliwości pracowni w tym względzie. Świat zmienia się bardzo szybko, jeśli chodzi o technologie informatyczne i nadążanie za tymi zmianami niewątpliwie przerasta możliwości szkoły. Jednak i tu mogliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom uczniów, a także, poniekąd, rynkowi pracy. Położono szczególny nacisk na takie tematy jak: tworzenie stron internetowych i zarządzanie serwisem internetowym oraz wykonywanie złożonych projektów graficznych wykorzystujących odpowiednie oprogramowanie. W roku 2002 pracownia komputerowa doczekała się nowych mebli, które zostały zaprojektowane tak, by spełniały wymogi stanowiska do pracy z komputerem, jednocześnie sala uzyskała nowy wygląd poprzez zakupienie innych elementów wyposażenia jak: krzesła z miękkim siedzeniem oraz wertykale w oknach, lepiej zasłaniające światło słoneczne za dnia, kiedy sytuacja tego wymagała. Rzeczy te zostały zakupione dzięki pomocy finansowej ze strony internatu.
Do roku 2004 trwały usilne zabiegi, celem których miało być uzyskanie szerokiego pasma dostępu do Internetu. Pod koniec roku kalendarzowego szkoła podpisała umowę na dostęp do sieci poprzez medium bezprzewodowe. Prędkości nie były nadzwyczajne (256-300kbps) – to był jednak dobry początek. Cała szkoła i wszystkie jej komputery uzyskały bezpośredni dostęp do Internetu. W okresie tym szkoła wstąpiła do ogólnopolskiego programu „Pracownia komputerowa w każdej szkole”. Ukoronowaniem tego stało się otrzymanie nowej, w pełni skonfigurowanej, pracowni internetowej na 15 stanowisk z serwerem oraz czterech komputerów stanowiących zaplecze multimedialne w bibliotece. Wkrótce również zmieniły się realia i szkoła podpisała umowę z Telekomunikacją na dostęp do Internetu o przepustowości do 6 Mbps. Nowa pracownia została włączona do ogólnopolskiego projektu sieci szkolnej. Od nowego roku szkolnego 2006/07 zaplanowano również działanie koła informatycznego.
Działanie pracowni ze sprzętem komputerowym to ustawiczne wyzwanie dla szkoły – tak pod względem finansowym, jak i planów rozwoju ucznia w tym względzie. Nieustannie zmieniające się realia wymagają od placówek szkolnych sporej odpowiedzialności za drogi sprzęt i jego konserwację, a także jego modyfikacji i unowocześniania tak, aby kształcenie odbywać się mogło w ramach ustalonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Oprac. Wojciech Oleksiak