Pracownicy administracji i obsługi

Teresa Śmierniak

Saja Kazimierz

Krawiec Aleksander

Tomiczak Ryszard

Garnyś Aniela

Saja Danuta

Śniegocka Zofia

Wawrzyniak Zofia

Klajn Beata

Milak Aleksander

Frankiewicz Liliana

Binek Bolesław

Lewandowska Czesława

Jardanowski Bernard

Marciniak Sławomir

Fik Bolesław

Szmude Jerzy

Grabski Stanisław

Górna Maria

Błaszczak Wincenty

Olejniczak Regina

Fojutowska Stefania

Wilkowska Halina

Stępniewska Eugenia

Tomiczak Janina

Stępniewski Bernard

Fik Aniela

Sieradzki Edmund

Barcikowska Irena

Szynkarczyn Maria

Szulska Barbara

Klein Bogusław

Wiśniewska Grażyna

Drelich Urszula

Górny Grzegorz

Fryszka Ewa

Hertel Danuta

Miławska Maria

Kucharska Dorota

Korgul Maria

Kwiatkowska Aldona

Graczyk Wiesława

Białas Danuta

Szczegielniak Mikołaj

Nowak Jolanta

Jackowska Bogumiła

Barcikowski Tomasz

Błaszak Bernard

Barcinowska Wioletta

Dutka Elwira

Grzelak Krystyna

Janiak Franciszek

Jeziorski Zbigniew

Korgul Wiesław

Kubiak Waldemar

Kupska Maria

Kwiatkowski Dariusz

Mejna Andrzej

Nieznalska Urszula

Pacan Wojciech

Perdał Józef

Smyk Henryka

Sulikowski Stanisław

Wawrzyniak Jerzy

Wiktorowicz Alina

Ziółkowska Maria

Jordanowski Anrzej

Sulikowska Maria

Adamska Teresa

W szkole pracują też osoby, które uzyskały w niej maturę. W chwili obecnej jest to: p. Karol Błażejczak – nauczyciel, w administracji p. Maria Wosik-Żiółkowska, p. Elwira Pankowska-Dutka. W przeszłości uczyli profesorowie: Tadeusz Ziółkowski i Wiesław Dąbek.