Samorząd Uczniowski

Działalność Samorządu Uczniowskiego w latach 1995-2005

Samorząd Uczniowski spełnia ważną rolę w życiu naszej szkoły. Stanowi reprezentację wszystkich uczniów. Jego kadencja trwa jeden rok szkolny. Na czele Samorządu Uczniowskiego stoi przewodniczący, który wybierany jest każdorazowo w wyborach powszechnych. W naszej szkole wybory poprzedza kampania wyborcza, w czasie której kandydaci prezentują swoje programy bezpośrednio przed wyborcami, jak i w formie plakatów wyborczych. Przewodniczącego wspomagają w pracy: jego zastępca, sekretarz i skarbnik, razem tworzą tzw. Prezydium SU. Oto nazwiska osób, które w ostatnich latach pełniły zaszczytną funkcję przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego w Kościelcu :
Joanna Wojciechowska – TR ( 1995-1996 )
Daniel Szymczak – TTŻ ( 1996-1997 )
Joanna Burdyna – TR ( 1997-1998 )
Joanna Baksalary – TŻiGD ( 1998-1999 )
Rafał Wołyniak – TŻiGD ( 1999-2001 )
Przemysław Czechowski – LO ( 2001-2002 )
Paulina Wachowicz – LO ( 2002-2003 )
Paweł Małek – TR (2003-2004 )
Bartłomiej Pankowski ( 2004-2005)
Agata Borys (2005 – )
W tym czasie opiekunami samorządu byli nauczyciele: Agnieszka Komorowska, Maria Malak, Magdalena Nawrocka, Joanna Wojcińska, Beata Zientarska, Joanna Zwierz .
Samorząd Uczniowski korzysta z przysługujących mu praw realizując różnorodne zadania. Do najważniejszych należy inicjowanie życia kulturalnego szkoły. Corocznie organizowane są imprezy rozrywkowe tj.: otrzęsiny klas pierwszych , Andrzejki , Halloween , Dzień Ucznia , Walentynki , Dzień Kobiet. Głównym celem jest integracja szkolnej społeczności, dobra zabawa i możliwość prezentacji uczniowskich talentów artystycznych. Samorząd Uczniowski kultywuje także szkolne tradycje, będąc współorganizatorem poważnych uroczystości m.in. Dnia Nauczyciela, Święta Niepodległości, jasełek, corocznego pożegnania absolwentów.

   W działalności Samorządu Uczniowskiego zdarzają się także niepowtarzalne inicjatywy. Do nich należą choćby te z minionego roku szkolnego. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje organizacja Dnia Tolerancji, akcja honorowego oddawania krwi oraz niezwykle wzruszająca audycja prezentowana przez szkolny radiowęzeł, poświęcona zmarłemu papieżowi. Warto nadmienić także, że samorząd brał aktywny udział w pracach związanych z nadaniem naszej szkole imienia Jana Pawła II. Między innymi zorganizował w tej sprawie referendum, przedstawiciele Samorządu wraz dyrektorem i opiekunami uczestniczyli w sesji Rady Miejskiej, która podjęła decyzję w powyższej sprawie .
Nie można zapomnieć o opiekuńczej roli jaką sprawuje Samorząd Uczniowski. Corocznie jego przedstawiciele razem z wolontariuszami mobilizują szkolną społeczność do udziału w zbiórkach pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, rodzinnych Domów Dziecka – Górze Grosza. Szczególnym doświadczeniem było nawiązanie współpracy z Domem Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Mielżynie.
Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego z Kościelca biorą także aktywny udział w międzyszkolnych spotkaniach młodzieży. Niezapomniane wrażenia i szereg nowych doświadczeń zdobyli uczestnicy Forum Samorządów Uczniowskich i ich opiekunów, które odbyły się w Kruszwicy, Tucholi i Bydgoszczy.
Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego prowadzona jest kronika szkoły, w której odnotowywane są sukcesy naszych uczniów na różnego rodzaju konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych . Dokumentowane są także wszystkie imprezy szkolne tj. połowinki , studniówki , otrzęsiny i wiele innych.
Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego biorą także aktywny udział w promocji naszej szkoły. Służą pomocą przy organizacji Dnia Otwartego, reprezentują ZSP w Kościelcu na organizowanych w gimnazjach giełdach szkół.
Praca Samorządu Uczniowskiego wpisała się na stale w życie naszej szkoły. Byłaby jednak niemożliwa, gdyby nie znalazła życzliwego oddźwięku wśród dyrekcji szkoły, rodziców, nauczycieli-opiekunów, wychowawców i samorządów klasowych .

Oprac. Joanna Zwierz