ZNP przy ZSP w Kościelcu

Związek Nauczycielstwa Polskiego działa w Kościelcu od powstania szkoły czyli od 60 lat.
Zrzeszał i zrzesza w swoich szeregach nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Funkcję prezesa przez ten okres pełnili:
Krystyna Urban, Zdzisław Grącki, Jerzy Sobczak, Lidia Janowska a przez ostatnie trzy kadencje Elżbieta RozkwitaIska. Przez wszystkie te lata członkowie związku aktywnie uczestniczą w życiu szkoły oraz maja wpływ na kształtowanie właściwego jej oblicza.
Związek pamięta też o ważnych wydarzeniach z życia swoich członków takich jak: narodziny dziecka, jubileusze, odejście na emeryturę, śmierć bliskiej osoby czy też pomoc w losowych sytuacjach życiowych.
Organizacja nasza również troszczy się i zabiega o utrzymanie stanowisk pracy.

Oprac. mgr inż. Elżbieta Rozkwitalska