75 lecie

W obecnym roku nasza szkoła obchodzi 75 urodziny. Z tej okazji chcemy powspominać. Od marca do czerwca będziemy publikowali, w odcinkach, najważniejsze wydarzenia z bogatej historii szkoły. Prosimy o udostępnianie, komentowanie, lajkowanie oraz przesyłanie własnych anegdot ze szkolnej ławy.

Cz. 1. 1946 – 1956

Zaczęło się w 1946 roku, kiedy to wydział Oświaty Rolniczej w Bydgoszczy przejął pałac rodu Dąmbskich oraz park i gospodarstwo rolne na cele oświatowe i powołał Państwowe Żeńskie Liceum Rolnicze z internatem. Pierwszym dyrektorem została inż. Jadwiga Kowalska, a grono pedagogiczne stanowiły 3 nauczycielki. Zadaniem 3-letniej szkoły było m.in. kształcenie instruktorek i nauczycielek szkół rolniczych. Ukończenie szkoły umożliwiało kontynuowanie nauki na wyższych uczelniach. Placówka na przestrzeni lat zmieniała nazwy, cykle i sposoby kształcenia od stacjonarnych po zaoczne, ale zawsze związana była z rolnictwem. Ważne wydarzenia to: elektryfikacja szkoły w 1947 roku, rozpoczęcie nauki przez chłopców w 1950 roku, powstanie Państwowego Technikum Rolniczego w 1952 roku.


Cz.2 1956-1966

Pod koniec roku 1955 został oddany do użytku szkoły budynek dydaktyczny typu pawilonowego , zwany potocznie po dziś dzień „barakiem”. W 1958r. przeprowadzono reorganizację szkoły, powołując do życia Roczną Żeńską Szkołę Rolniczą-Gospodarczą określaną jako ”szkoła żon”. W 1960 r. odbył się „Pierwszy Zjazd Absolwentów” z okazji 15-lecia istnienia szkoły. W tym samym roku zmieniono cykl nauczania w Technikum Rolniczym na 4-letni. Rozszerzono również ofertę edukacyjną powołując do życia 3-letnie Technikum Rolnicze na podbudowie szkoły zasadniczej.


 

Cz.3 1966-1976

Przedstawiamy kolejną część historii szkoły w Kościelcu. Rok 1970 przynosi zmianę na stanowisku dyrektora, Zygmunta Wielowiejskiego zastąpił Jerzy Frankiewicz. W 1971r. otwarto w Kościelcu Zaoczne i Telewizyjne Technikum Rolnicze. Jego słuchacze korzystali z audycji emitowanych w telewizji, a egzaminy semestralne zdawali w szkole. Z nowej oferty korzystali głownie pracownicy PGR i spółdzielni produkcyjnych. Ranga szkoły wzrosła w roku 1975, kiedy to powołano Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w skład którego wchodziły szkoły rolnicze w Inowrocławiu, Kobylnikach i Gniewkowie . W czasie wolnym organizowane były liczne wycieczki, rajdy ,obozy cieszące się dużą popularnością wśród młodzieży. Prężnie działał zespół akrobatyczny pod kierunkiem Tadeusza Jakusika. Sławę szkole przyniósł zespół taneczny, którym opiekowała się Magdalena Jakubczyk.


Cz.4 1976-1986

Zapraszamy do odbycia kolejnej sentymentalnej podróży. Pod koniec lat 70-tych rozpoczęło działalność w Kościelcu 5- letnie Technikum Rolnicze oraz Policealne Studium Rolnicze. Na przełomie lat 70-tych i 80-tych bardzo rozwinęło się szkolne życie pozalekcyjne, odbywały się liczne festyny, rajdy, prężnie działało szkolne koło PTTK. Wieloletnim opiekunem był p. Bronisław Urban, a następnie nauczyciel historii p. Jan Dankowski. Organizowane wycieczki i obozy wspominane były mile długo przez uczestników. Wspaniały czas! Ktoś rozpoznaje siebie?


Cz.5 1986-1996

„Istota wspomnień polega na tym, że nic nie przemija.”

W 1987r., po 17 latach pełnienia funkcji dyrektora szkoły, Jerzego Frankiewicza zastąpił Mieczysław Ruchniak. Odpowiadając na potrzeby rynku pracy tym samym roku uruchomiono Zasadniczą Szkołę Ogrodniczą oraz Technikum Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego. Baza dydaktyczna stała się niewystarczająca, w związku ze wzrastającą liczbą uczniów podjęto decyzje co do budowy nowego budynku ZSCKR, co też się stało w 1987r. Rok 1990/1991 przyniósł zmianę na stanowisku dyrektora –został nim absolwent szkoły i dotychczasowy wicedyrektor Tadeusz Ziółkowski. Od września 1992 r. funkcję tę pełnił Jan Dankowski. Czas budowy przypadł na okres przemian gospodarczo- politycznych co nastręczyło wielu trudności. Dzięki staraniom dyrektorów i władz pierwszy dzwonek w nowym budynku rozległ się w 1993r. uczniowie przenieśli się z „baraku” do nowoczesnej szkoły, a wychowankowie internatu z pałacu do pięknych dwuosobowych pokoi z łazienkami. Placówka w tym czasie intensywnie współpracowała ze szkołą w holenderskim Bladel, organizowana była wymiana uczniów i nauczycieli. Szkoła otrzymała wielką pomoc materialną (m.in. wyposażenie klas) i finansową od naszych przyjaciół. W 1994r. Prymas Polski Józef Glemp, zaprzyjaźniony ze szkołą dokonał poświęcenia nowych obiektów.


Cz.6 1996- 2006

Wspomnień ciąg dalszy…

Lata 90-te to okres wielkiego rozwoju naszej szkoły, powstają nowe kierunki: w 1996- Technikum Technologii Żywienia, w 1997-Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego. W roku 1999 organem prowadzącym został Powiat Inowrocławski, a w roku 2000 powołano do życia liceum ogólnokształcące. Zakończono także kolejny etap rozbudowy szkoły – uczniowie otrzymali do użytku nowoczesne sale gimnastyczne i siłownię z zapleczem. Od 1 września 2002 szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych , a od listopada tego roku obowiązki dyrektora przejął Bogdan Budner. Dekada ta przyniosła pamiętne rocznice i wspaniałe uroczystości. We wrześniu 2001r. odbyły się obchody jubileuszu 55-lecia szkoły wraz ze zjazdem absolwentów. W listopadzie 2005 społeczność przeżywała uroczystości związane z nadaniem szkole imienia Jana Pawła II, w styczniu natomiast nastąpiło odsłonięcie tablicy ku czci Patrona w obecności Prymasa Józefa Glempa. W czerwcu 2006r. szkoła gościła szacownych gości i absolwentów z okazji 60-lecia istnienia placówki .

W szkole kwitło życie sportowe i kulturalne. Prężnie rozwinęła działalność sekcja strzelecka pod opieką Jarosława Cichowskiego. Uczniowie odnosili sukcesy na szczeblu wojewódzkim i krajowym. Na początku lat 2000 działalność rozpoczęły dwa kółka teatralne. Przedstawienia w języku angielskim reżyserowane były przez Agnieszkę Komorowską- Owczarzak, a grupę teatralną „Ananasy z I klasy” prowadziła Beata Kmieć, która również opiekowała się zespołem wokalno – muzycznym „De-nim”.

« 1 z 2 »

Cz.7 2006-2016

Historii szkoły ciąg dalszy..

Budynek szkolny przeszedł modernizację, wokół obiektu powstały skwery z terenami zielonymi. W ofercie kształcenia pojawiły się nowe profile : technikum architektury krajobrazu, technikum mechanizacji rolnictwa oraz liceum ogólnokształcące o profilu sportowo –obronnym i opiekuńczo wychowawczym. Rozpoczęły działalność zawodowe kursy kwalifikacyjne dla osób dorosłych. Lata te przyniosły liczne sukcesy sportowo- obronne. Nastąpiła zmiana trenera sekcji strzeleckiej, Mariuszowi Stefaniakowi udało się utrzymać wysoki poziom zawodniczy. Twórcami sukcesów w licznych dziedzinach sportu – biegach przełajowych , lekkoatletyce, grach zespołowych, byli nauczyciele wychowania fizycznego : M. Kubiak, P. Gapiński, Ł. Andrzejewski, P. Baranowski.

« 1 z 2 »

Cz.8 2016-2021

W roku 2017 nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora; Bogdana Budnera zastąpił Karol Błażejczak.

W wyniku reformy oświaty zmianie uległa nazwa placówki na Zespół Szkół im. Jana Pawła II. Wygasły również niektóre kierunki, obecnie uczniowie mają do wyboru: technikum rolnicze, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technikum żywienia i usług gastronomicznych i liceum ogólnokształcące – Oddział Przygotowania Wojskowego.

Korzystając z programów unijnych prowadzone były w naszej szkole dodatkowe zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących i gastronomicznych oraz przeprowadzono modernizację pracowni gastronomicznej, tworząc jedną z najnowocześniejszych baz dydaktycznych w powiecie.

Nawiązana została również współpraca z Ministerstwem Obrony Narodowej. Liceum o profilu sportowo-obronnym zostało włączone, jako jedyna szkoła w powiecie inowrocławskim, do programu pilotażowego Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych. Od września 2020 r. w naszej placówce funkcjonują klasy liceum – Oddziały Przygotowania Wojskowego.

Efektem współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej i Starostwem Inowrocławskim było dofinansowanie zakupu pełnego umundurowania dla kadetów z Kościelca oraz sprzętu specjalistycznego do szkolenia wojskowego. Jednostką patronacką dla klas mundurowych jest 2 Inowrocławski Pułk Inżynieryjny.

Osobom dorosłym szkoła oferuje nabywanie nowych umiejętności na zawodowych kursach kwalifikacyjnych z zakresu gastronomii i rolnictwa.

I tak oto zakończyliśmy publikowanie historii naszej kościeleckiej szkoły w pigułce. Zdajemy sobie sprawę, że nie można w kilkunastu zdaniach i zdjęciach zamknąć 75-letniej historii.

Dla wielu Kościelec był i jest miejscem nauki, pracy, spotkań oraz przeżywania wielu niezapomnianych chwil, mamy nadzieję, że przypomnieliśmy Państwu chociaż namiastkę atmosfery panującej w szkole i że były to dobre czasy…A wszystkich, którzy czują niedosyt zapraszamy w mury szkoły. Można obejrzeć stare kroniki, porozmawiać z nauczycielami, powspominać… Tysiące ulotnych chwil jest zapisanych na fotografiach na naszej szkolnej stronie internetowej. Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia!

« 1 z 3 »