Technikum Obsługi Turystycznej

MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA DODATKOWEJ SPECJALNOŚCI:

 • AGROTURYSTYKA

 • TURYSTYKA KRAJOWA I ZAGRANICZNA

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

TG.14 – PROWADZENIE I REALIZACJA IMPREZ I USŁUG TURYSTYCZNYCH

TG.15 – PROWADZENIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ ORAZ SPRZEDAŻ USŁUG TURYSTYCZNYCH

NAUKA TRWA 4 LATA

POZYTYWNY WYNIK Z EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE DAJE TYTUŁ:

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

GŁÓWNE PRZEDMIOTY ZAWODOWE:

 • PODSTAWY TURYSTYKI
 • MARKETING USŁUG TURYSTYCZNYCH
 • ORGANIZACJE IMPREZ I USŁUG TURYSTYCZNYCH
 • JĘZYK OBCY W TURYSTYCE

ABSOLWENT JEST PRZYGOTOWANY DO:

 • ORGANIZOWANIA DZIAŁALNOŚCI TURYSTYCZNEJ
 • OBSŁUGIWANIA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG TURYSTYCZNYCH
 • ORGANIZOWANIA IMPREZ I USŁUG TURYSTYCZNYCH
 • ROZLICZANIA IMPREZ TURYSTYCZNYCH

ABSOLWENT TEGO TECHNIKUM MOŻE:

 • PODJĄĆ PRACĘ W BIURACH PODRÓŻY, AGENCJACH TURYSTYCZNYCH
 • PROWADZIĆ WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
 • ZATRUDNIĆ SIĘ W BRANŻY HOTELARSKIEJ
 • ZAJMOWAĆ SIĘ PROMOCJĄ TURYSTYKI

SZKOŁA ZAPEWNIA PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ, KTÓRA MOŻE ODBYWAĆ SIĘ W:

SANATORIACH, HOTELACH, GOSPODARSTWACH AGROTURYSTYCZNYCH,

PENSJONATACH, OŚRODKACH WYPOCZYNKOWYCH, ITP.