Informacje o programie – strzelnica w Powiecie

Informacja o programie : Konkurs ofert „Strzelnica w powiecie 2021”

Konkurs Ofert „Strzelnica w powiecie 2021” został ogłoszony przez Ministra Obrony Narodowej Biuro ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”.

Celem programu jest:

– rozwój sportu strzeleckiego w Polsce, 

 – zwiększenie dostępu do szkoleń strzeleckich dla uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa (klasy mundurowe oraz oddziały przygotowania wojskowego)  w szczególności w miejscach, w których nie ma dostępu do strzelnic bojowych,  

– podniesienie atrakcyjności sportu strzeleckiego, kształtowanie i utrwalanie prawidłowych nawyków strzeleckich wśród uczniów i członków organizacji proobronnych, w sytuacjach zbliżonych do rzeczywistych realiów użycia broni palnej, 

 -aktywizacja formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych zainteresowanych sportem strzeleckim.

Priorytetami w konkursie są:

– dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem wirtualnych strzelnic umożliwiających prowadzenie szkolenia strzeleckiego w zakresie podstawowym i zaawansowanym przy użyciu systemów symulacji laserowej,

– dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem wirtualnych strzelnic w powiatach, w których nie ma dostępu do  strzelnic bojowych,

– dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem wirtualnych strzelnic w powiatach, w których prowadzone są klasy mundurowe, szczególnie uczestniczące  w programie wspierania szkół prowadzących piony certyfikowanych wojskowych klas mundurowych oraz oddziały przygotowania wojskowego.

Opracowanie: Wydział Rozwoju, Planowania Inwestycji i Inicjatyw Europejskich Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu na podstawie Ogłoszenia  Konkursu Ofert „Strzelnica w powiecie 2021 nr 2/2021/BdsPZŻR.