Praktyki

TERMINY PRAKTYK SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

KLASA II TZIUG,
KLASA II TR,
KLASA II TMR

Praktyka 2 tygodnie ( wiosna) od 4.05.2016 do 17.05.2016
klasa wraca do szkoły 18.05.2016

Praktyka 2 tygodnie (lato) od 13.06.2016 do 24.06.2016
Klasa kończy zajęcia w szkole 10.06.2016


TERMINY EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Sesja wrzesień – październik 2015:
Klasa IV TMR –  M.02 Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie

Sesja styczeń – luty 2016
Klasa IV TMR
M.43 Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie

Klasa IV TR, absolwenci KKZ R.16
R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Klasa IV TZiUG
T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.
Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe: 30 marca 2016 r.
Sesja maj- lipiec

Klasa III TMR
M.01 –  Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

Klasa III TZiUG
T.06 Sporządzanie potraw i napojów
Absolwenci kursu R.03
R.03 – Prowadzenie produkcji rolniczej

Część pisemna:  17 czerwca 2016 r. – 60 minut
Część praktyczna:  forma egzaminu  W wykonanie . Harmonogramy indywidulne uczniowie otrzymają na miesiąc przed egzaminem.
Egzamin: czerwiec 2016 .
M.01 – 120 minut
T.06 – 120 minut
R.03 – 180 minut
Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe: 26 sierpnia 2016 r.

« 2 z 2 »