Kadra

Kierownik Internatu:
mgr Beata Oleksiak
Wychowawcy Internatu:
mgr Agnieszka Bassa
mgr Agata Kunicka
mgr Anna Benedyczak