Zajęcia pozalekcyjne

SPORT I TURYSTYKA W SZKOLE

SPORT

Sport był i jest ważnym czynnikiem w życiu każdego młodego człowieka. Rywalizacja sportowa kształtuje osobowość i jest nośnikiem najpiękniejszych cech charakteru. Daje powody do dumy, a także uczy pokory. Niesie ze sobą horacjańską radość życia i jednocześnie wyrabia umiejętność godnego przyjmowania porażki. Człowiek sportu to osoba wrażliwa na wszystko co go otacza. Patrzy na świat przez serce, dostrzegając to co jest niedostrzegalne dla narządów i zmysłów.

Nic więc dziwnego, że nauczyciele wychowania fizycznego w ZSCKR w Kościelcu kładli duży nacisk na sport szkolny, mając na celu dobro młodzieży a także rozsławienie szkoły.

W latach 1955-1962 działało w szkole 5 sekcji sportowych

 • piłka nożna LZS Kościelec,
 • piłka siatkowa chłopców,
 • łucznictwo dziewcząt,
 • lekkoatletyka,
 • tenis stołowy.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje sekcja piłki nożnej chłopców. W latach 1956-1963 drużyna ta kilkakrotnie zwyciężała w rozgrywkach ligi wiejskiej, uzyskując awans do „B klasy”. Wyróżniającymi się zawodnikami byli: Zygmunt Krysiak, Jacek Maciejewski, Tadeusz Ziółkowski, Tadeusz Szparaga i Zdzisław Czapowski.

Dnia 1 maja 1955 roku na Stadionie Letnim Gwardii rozegrano zawody łucznicze. Pierwsze miejsce wywalczyła uczennica Łuniewska LZS Kościelec. W roku 1960 drużyna piłki nożnej LZS Kościelec zajęła I miejsce na Wojewódzkim Festynie Ludowym w Kruszwicy. Na przełomie lat 1960-1970 pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego mgr Tadeusza Jakusika działały w naszej szkole dwie prężne sekcje sportowe. Była to piłka ręczna dziewcząt i akrobatyka sportowa. Drużyna piłki ręcznej dziewcząt była wielokrotnym mistrzem ówczesnego województwa bydgoskiego oraz uczestnikiem Mistrzostw Polski Szkół Rolniczych.

W 1972 roku Kazimierz Dudek osiągnął bardzo dobre rezultaty w biegu na 3000m – 8,57,4s i na 1500m – 4,01,6s. Zawodnik ten reprezentował województwo bydgoskie na Mistrzostwach Polski Szkół Rolniczych w Białymstoku, zajmując 6 miejsce.

W roku 1974 drużyna piłki ręcznej dziewcząt zdobyła I miejsce pionu LZS na Spartakiadzie XXX-lecia PRL.

W 1983 r. prowadzono 4 sekcje sportowe:

 • lekkoatletykę,
 • piłkę ręczną,
 • tenis stołowy,
 • koszykówkę chłopców.

W okresie od roku 1983-2001 młodzież osiągnęła kilka bardzo dobrych rezultatów:

Piłka ręczna chłopców

 

 • dwukrotne Mistrzostwo Województwa Bydgoskiego Szkół Rolniczych,
 • III miejsce w Mistrzostwach Województwa Bydgoskiego Szkół Średnich (1996r.),
 • II miejsce w Mistrzostwach Rejonu Inowrocławskiego (1996r.),
 • I miejsce w Rejonie Bydgoskim Szkół Rolniczych (2001r.),

 

 • II miejsce w Mistrzostwach Województwa Kujawsko-Pomorskiego (2001r.),

Wyróżniającymi się zawodnikami byli: Grzegorz Zalewski, Tomasz Jeska, Mariusz Dworek, Tadeusz Buzała, Maciej Ciejek.

Piłka koszykowa chłopców:

 

 • pięciokrotne wicemistrzostwo woj. bydgoskiego szkół rolniczych.

Wyróżniającymi się zawodnikami byli: Tomasz Jeska, Jarosław Lewandowski, Krzysztof Domagalski, Mariusz Dworek, Krystian Linkowski.

Tenis stołowy:

 

 • pięciokrotne drużynowe mistrzostwo województwa szkół rolniczych.

Indywidualnymi mistrzami województwa byli:

Rafał Tyburek (dwukrotnie), Monika Chełminiak (dwukrotnie), Dorota Czaja, Renata Gad, Dorota Stręk, Tomasz Patyk, Mirosław Waszak, Grażyna Łętkowska. Monika Chełminiak zdobyła IV miejsce w deblu i VIII miejsce indywidualnie na Ogólnopolskich Igrzyskach Szkół Rolniczych w Suwałkach.

Lekkoatletyka

Dyscyplina ta była pasją wszystkich nauczycieli wychowania fizycznego pracujących w naszej szkole. Wspaniałe rezultaty uzyskali tacy uczniowie jak: Tomasz Jeska – dwukrotny brązowy medalista Mistrzostw Polski Szkół Rolniczych, Kazimierz Dudek – VI miejsce na Mistrzostwach Polski Szkół Rolniczych na 3000m (8,57,4 s), Kazimierz Dacoń – pchnięcie kulą (11,47m)Helena Kaźmierkiewicz – 400m (59,8s), Rafał Wysocki – 400m (50,6s), Łukasz Duszyński 400m (50,4s) i 800m (1,57,3s) – Mistrz Polski Szkół Rolniczych na 800m.

Do najlepszych sportowców naszej szkoły należą:

 

 • Łukasz Duszyński (LA),
 • Tomasz Jeska (LA i gry zespołowe),
 • Grzegorz Zalewski (LA i piłka ręczna),
 • Rafał Wysocki (LA),
 • Kazimierz Dudka (LA),
 • Monika Chełminiak (tenis stołowy),
 • Kazimierz Dacoń (LA),
 • Helena Kaźmierkiewicz (LA, p. ręczna, akrobatyka),
 • Barbara Sumińska (LA, p. ręczna, akrobatyka),
 • Danuta Cyganek (LA, skok w dal),

 

 1. Alicja Łuczak (LA, piłka ręczna),

 

Nauczyciele wychowania fizycznego:

 

 • mgr Zdzisław Grącki – 1954-1962
 • mgr Karol Zieliński – 1962-1964
 • mgr Tadeusz Jakusik – 1964-1973
 • mgr Franciszek Pluta – 1973-1977
 • Jan Rozkwitalski – 1977-1978
 • mgr Edward Koźliczak – 1988-1991
 • mgr Jarosław Cichowski – 1978 –
 • mgr Jerzy Rębas – 1983 –
 • mgr Małgorzata Kubiak – 1990 –

 

 1. mgr Marcin Budner – 1998 –

 oprac. Jerzy Rębas, Małgorzata Kubiak

 

b) TURYSTYKA

W latach 1960-90 istniało w naszej szkole prężne koło PTTK. Założycielem i wieloletnim opiekunem koła był mgr inż. Bronisław Urban. Potem opiekę nad kołem przejął obecny dyrektor szkoły mgr Jan Dankowski. Działalność Szkolnego Koła PTTK dotyczyła głównie: obozów wędrownych, rajdów pieszych i rowerowych, wycieczek autokarowych, obozów zimowych w górach oraz organizowania zlotów.

Do najbardziej udanych imprez zorganizowanych przez Szkolne Koło PTTK należą:

 • obóz w Szwajcarii Kaszubskiej (r.szk. 1970/71),
 • rajd pieszy solnym szlakiem „Góra 76”,
 • Przygotowanie „Jesiennego zlotu kolarzy w Kościelcu w dniu 21.10 1979r.,
 • zorganizowanie „Jesiennego zlotu kolarzy w Kościelcu” 21.10 1980r.,
 • obóz zimowy w Polanicy Zdrój w 1984r.,
 • obóz w uroczej miejscowości Wiele – 1988r.,
 • pobyt na Syberii – 1991r.

 

 

LIGA OCHRONY PRZYRODY

Szkolne koło Ligi Ochrony Przyrody w ZSCKR w Kościelcu zostało założone 5.11 1984 roku. Należeli do niego uczniowie, którzy podejmowali i wspierali działania zmierzające do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz którym nieobcy był los istot żywych. Zaczęto od budowania budek lęgowych i karmników oraz systematycznego dokarmiania zwierząt w okresie zimy. LOP wspierało działalność Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce drobnymi datkami pieniężnymi zebranymi od całej społeczności szkolnej. Członkowie koła otaczali opieką pomniki przyrody występujące w parku przylegającym do szkoły. Zainteresowali konserwatora przyrody w Bydgoszczy uszkodzonymi rzadkimi okazami drzewostanu, a konserwator zabytków powołał Zespół Pałacowo-Parkowy w Kościelcu. Młodzi przyrodnicy w różny sposób starali się kształtować świadomość młodzieży o skali zagrożenia ekologicznego, o roli każdego z nas w powstrzymywaniu degradacji środowiska, a także przybliżali problemy zdrowia fizycznego i psychicznego ludzi. Tradycją stało się w szkole organizowanie co roku (najczęściej w kwietniu 21.04 Dzień Ziemi) Dnia Promocji Zdrowia. W tym dniu zawsze odbywały się:

 1. występ artystyczny młodzieży na określony temat np.:
 1. „Życie w zgodzie z przyrodą”.
 2. „Czy wiesz co jesz?”.
 3. „Uwaga – stres”.
 4. „Śmieci nasze codzienne”.
 5. „Niekonwencjonalne źródła energii”.

    B. spotkania w grupach zainteresowań z zaproszonymi gośćmi.

Niekiedy ogłaszaliśmy wyniki konkursów związanych tematycznie z hasłem promocji zdrowia, rozdawane były nagrody, uczniowie zwiedzali wystawy, oglądali plakaty czy degustowali pokarmy wegetariańskie przygotowane w tym dniu przez młodzież pod kierunkiem instruktora do spraw d/s żywienia. Na spotkania z młodzieżą zapraszani byli lekarze, pracownicy Sanepidu, pracownicy Poradni Uzależnień, Towarzystwa Powrotu z U, dziennikarze zajmujący się problematyką ekologiczną, rolnicy ekologiczni, instruktorzy d/s żywienia zatrudnieni w WOPR-ach (Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego). Młodzież szkolnego Koła LOP wspólnie z uczniami 12 krajów Europy brała udział przez kilka ostatnich lat w europejskim programie badań zanieczyszczeń powietrza – AIR POLLUTION PROJECT EUROPE. AIR POLLUTION PROJECT EUROPE jest własnością Norweskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody. Program ten składał się początkowo z dwóch części a potem z trzech.

 

 • program badań kwasowości deszczu w październiku i listopadzie,
 • program obserwacji porostów (bioindykatorów zanieczyszczeń atmosfery),

 

 • klasa bliźniacza w innym kraju (uczniowie nawiązali kontakt listowny w języku angielskim z młodzieżą biorącą również udział w tym programie w jednym roku z Finlandii, a w drugim z Litwy).

Wyniki badań przesyłaliśmy do Polskiego Klubu Ekologicznego, a stamtąd przesłane były do Norwegii.

Nawiązaliśmy kontakt z EKOLANDEM (Stowarzyszeniem Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi), a przede wszystkim jego pierwszym prezesem p. M. Babalskim. Wdzięczni jesteśmy jemu za wykłady dotyczące rolnictwa ekologicznego w Polsce i w Szwajcarii (gdzie odbywał swoistą praktykę), ale także za dary rzeczowe w postaci produktów ze swojego gospodarstwa (makarony, mąki, otręby, nasiona roślin strączkowych, herbaty ziołowe, a także nasiona pszenicy starych odmian m.in. „Orkisz”, które rozmnożyliśmy w naszym ogrodzie), uświetniły one wystawę w gabinecie biologicznym. Dzięki jego radom produkowaliśmy kompost, aby nawozić założony przez nas ogródek botaniczny, w którym uprawialiśmy również zioła. Uczniowie obejrzeli także gospodarstwa ekologiczne w okolicach Brodnicy. Współpracowaliśmy z oddziałem wojewódzkim LOP. Otrzymaliśmy od nich materiały informacyjne w postaci czasopism, filmów video, kalendarzy, zdjęć roślin i zwierząt chronionych w Polsce.

Uczniowie hodowali zwierzęta: żółwie lądowe, ryby akwariowe, chomiki, świnki morskie, patyczaki, papugi, a także ciekawe gatunki roślin. Początkowo „hodowlę” prowadzono w „kąciku biologicznym” w pałacu, w którym mieścił się internat, ponieważ w baraku – szkole różnice temperatur dnia i nocy bywały znaczne. Potem hodowlę przeniesiono do gabinetu biologicznego znajdującego się w naszej szkole. Od lat co roku z inicjatywy członków LOP-u młodzież szkoły bierze udział w akcji „Sprzątanie Świata”. Porządkujemy teren nie tylko wokół szkoły i w parku, ale często pobliski las. Młodzi przyrodnicy uczestniczyli w sadzeniu lasu w Nadleśnictwie Gniewkowo. Są współorganizatorami uczestnikami wycieczek krajoznawczo-turystycznych do parków narodowych. Od roku nawiązaliśmy współpracę ze schroniskiem dla zwierząt w Inowrocławiu. Uczniowie zbierali pieniądze na karmę dla psów, przekazali stare koce, miski i wiadra, opiekowali się w wolnych chwilach szczeniakami.

Dzięki pracy w szkolnym kole LOP młodzież ma wpływ na ochronę i kształtowanie środowiska przyrodniczego. Ponadto praca kształtuje w niej postawy moralne i estetyczne, także społeczne, które decydowały i będą decydować w przyszłości o nas i naszym środowisku.

oprac. Anna Andrzejewska