Budzenie ciekawości świata metodą eksperymentu w geografii

Budzenie ciekawości świata  metodą eksperymentu  w geografii

Na zajęciach  pt. , Budzenie ciekawości świata  metodą eksperymentu  w geografii”

 w ramach projektu ,,Zostań Omnibusem III„ uczniowie  nabywali umiejętności niezbędnych do dokonywania eksperymentów naturalnych i samodzielnych.

Uczestnicy wyznaczali azymut na mapie, a potem w terenie po uwzględnieniu deklinacji.

Stosując nowoczesne technologie geoinformacyjne   lokalizowali znane miejsca i odkrywali nowe zakątki świata. W terenie korzystając z GPS  odkrywali sekrety nawigacji.

Wykorzystując aplikacje nawigacyjne młodzi badacze przeprowadzili wirtualną eksplorację ciał niebieskich.

Oprócz tego wykonali  pomiary i obserwacje  podstawowych elementów meteorologicznych, a następnie dokonali wizualizacji  zebranych danych liczbowych. Na podstawie map synoptycznych starali się ustalić krótkoterminową prognozę pogody dla terenu szkoły. W kręgu zainteresowań uczniów znalazły się też zasoby wodne Ziemi. Badając właściwości wody starali się  rozwikłać cykl hydrologiczny oraz specyfikę   zbiorników słonowodnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *